r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Uitbreiding: 27 vandaag, hoeveel in de komende jaren?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 18 november 2010, 12:31.

Welk land zal het eerstvolgende nieuwe lid van de EU worden? Kroatië lijkt hiervoor het meest kansrijk. De toetredingsonderhandelingen kunnen in de eerste helft van 2011 worden afgerond, vertelde de commissaris voor Uitbreiding, Stefan Füle. De commissie Buitenlandse zaken had onlangs een onderhoud met de Commissaris over de voortgangsrapporten. Momenteel hebben vier landen de status van kandidaat-lidstaat. De laatste die aan dit lijstje werd toegevoegd is IJsland.

Kroatië

Kroatië zal naar verwachting het eerste land zijn dat tot de EU zal kunnen toetreden. Volgens Füle is het in theorie mogelijk dat de onderhandelingen in de eerste helft van 2011 worden afrond. Na een succesvolle afronding van de onderhandelingen zal het ratificatieproces beginnen. Dit kan in één tot twee jaar worden voltooid. "Maar de laatste stap is soms het moeilijkste," waarschuwde de Commissaris.

(Potentiële) Kandidaatlidsaten

  • Kroatië: hoofdstad Zagreb; bevolking 4,4 miljoen; aanvraag in 2003.
  • IJsland: hoofdstad Reykjavik; bevolking 0,3 miljoen; aanvraag in 2009.
  • Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië : hoofdstad Skopje; bevolking 2 miljoen; aanvraag in 2004.
  • Turkije: hoofdstad: Ankara; bevolking 72,5 miljoen; aanvraag in 1987.
  • Albanië: hoofdstad Tirana; bevolking 3,2 miljoen; aanvraag in 2009.
  • Bosnië en Herzegovina: hoofdstad Sarajevo; bevolking 3,8 miljoen; geen aanvraag ingediend.
  • Montenegro: hoofdstad: Podgorica; bevolking 0,6 miljoen; aanvraag in 2008.
  • Servië: hoofdstad: Belgrado; bevoking 7,4 miljoen; aanvraag in 2009.
  • Kosovo: hoofdstad: Pristina; bevolking 2,1 miljoen; geen aanvraag ingediend.

Rapporteur over Kroatië, Hannes Swoboda (Socialisten & Democraten) is positief en denkt dat de onderhandelingen tijdens het volgende EU-voorzitterschap kunnen worden afgerond. Een onderwerp dat nog moet worden behandeld is de tekortkoming van Kroatië wat betreft de samenwerking met het Joegoslaviëtribunaal. "De problemen met toegang tot belangrijke documenten doen zich nog altijd voor," stelt het voortgangsrapport.

IJsland

Afgelopen zomer werden met IJsland de toetredingsonderhandelingen geopend. "Als IJsland lid zou worden, zou de EU met één van de oudste democratieën op het continent met een goed functionerende markteconomie worden verrijkt," zei de rapporteur voor IJsland, Cristian Dan Preda (Europese Volkspartij). "IJsland zou de enige lidstaat zijn die zich volledig in de Noordpoolstreek bevindt, een regio waarbij de EU steeds meer betrokken wil zijn" voegde hij daaraan toe.

Preda zei dat IJsland vanuit een gunstige positie vertrekt aangezien het als lid van de Europese Economische Ruimte al op veel gebieden aan de voorwaarden voor toetreding voldoet. Hij zei verder dat het tijdstip van toetreding van IJsland grotendeels afhankelijk is van de IJslanders zelf.

De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije

De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië verkreeg de status van kandidaatlidstaat in 2005, maar er is nog geen oplossing bereikt met Griekenland over de naam van het land. De onderhandelingen met Turkije hebben vertraging opgelopen en met het huidige tempo lijkt Turks lidmaatschap in de komende jaren niet realistisch."Weinigen kunnen met het huidige tempo van onderhandelingen tevreden zijn," zei Füle.

De andere vijf landen die aan de criteria voldoen als potentiële EU-kandidaat zijn Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Servië en Kosovo. Kosovo heeft zijn onafhankelijkheid afgekondigd in het kader van een resolutie van de VN-veiligheidsraad en is niet erkend door alle EU-lidstaten.

REF. : 20101112STO94320

Nadere informatie :

Al het nieuws


Terug naar boven