r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie geeft Nederland toestemming voor staatssteun vliegtuigbouwer

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 17 november 2010.

De Europese Commissie heeft Nederland toestemming gegeven om Rekkof Aircraft NV een terugbetaalbaar voorschot van 19,7 miljoen EUR toe te staan. Dit voorschot moet dienen voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie van het regionale vliegtuig van Fokker. De Commissie is namelijk tot de bevinding gekomen dat de steun verenigbaar is met het EU-steunkader voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (zie IP/06/1600 en MEMO/06/441). Dankzij deze steun (die tot het noodzakelijke minimum beperkt blijft) kan Rekkof de kritische ontwikkelingsfase van het programma opstarten. Bovendien zal deze steun ook particuliere investeerders stimuleren om in het project te stappen.

Joaqu?n Almunia, Vicevoorzitter van de Commissie en belast met het mededingingsbeleid: "Indien Rekkof in zijn ambitieuze opzet slaagt, hebben we in Europa opnieuw een bouwer van regionale jets en hebben we een industriële kloof gedicht. Bovendien zorgt dit project voor een positieve spill-over van technische kennis waarbij de luchtvaartindustrie en andere bedrijfstakken in de EU baat hebben. Dit project zal ook bijdragen aan de EU-2020-doelstelling van slimme groei, doordat het kennis en innovatie helpt te versterken."

Nederland had bij de Commissie gemeld dat het Rekkof Aircraft 19,7 miljoen EUR steun zal verlenen in de vorm van een terugbetaalbaar voorschot. Hiermee moet de experimentele ontwikkeling worden gefinancierd van diverse onderdelen van het nieuwe vliegtuig (zoals winglets en avionica). Dit terugbetaalbare voorschot moet ook dienen voor de financiering van de aanpassing van een straalmotor en de integratie van een demonstratorvliegtuig met het oog op de validatie van het definitieve concept. Het nieuwe vliegtuig komt op de markt als "Fokker Next Generation".

Het project vergt forse aanloopinvesteringen vooraleer het nieuwe vliegtuig kan worden geleverd - naar verwachting tegen eind 2015 of begin 2016. De Commissie kwam tot de bevinding dat Rekkof alle mogelijke moeite heeft gedaan om voor dit jet-programma externe particuliere financiering aan te trekken. Toch bleek een zekere vorm van risicodeling met de overheid nodig om de uitdagingen te kunnen aangaan van de eerste fase van het project, de fase van kritisch ontwerp en ontwikkeling. De verwachting is dat nadien een groot volume particulier kapitaal in het project wordt geïnjecteerd.

De komst van een nieuwe Europese integrator van regionale jets, en aansluitend daarbij de uitbouw van een nieuw toeleveringsnetwerk, vormt de aanzet voor nieuwe relaties tussen bedrijven in de luchtvaartindustrie - en daarbuiten -, maar ook met onderzoeksinstellingen. Een groot aantal toekomstige toeleveranciers zijn mkb-bedrijven, die zo hun knowhow op het punt van systeemintegratie zullen kunnen versterken. Rekkof zal zelf haar kennis met onderzoeksinstellingen delen en zal ook haar capaciteit inzake ontwerp, ontwikkeling, productie en marketing verspreiden naar andere bedrijfstakken.

Op de markt voor regionale jets zijn momenteel maar een paar vliegtuigbouwers actief (waarvan geen enkele in Europa). De komst van Rekkof zal de groeidynamiek op deze markt dan ook stimuleren. Gezien de groeivooruitzichten voor deze markt valt niet te vrezen dat de steun concurrenten van Rekkof die momenteel zelf ook nieuwe jets aan het ontwikkelen zijn, uit de markt zal drukken.

Daarom kon de Commissie concluderen dat de positieve effecten van de steun opwegen tegen een eventuele verstoring van de mededinging.

De niet-vertrouwelijke versie van dit besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer N 144/2010. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.


Terug naar boven