r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Raad besluit met gewone meerderheid van stemmen

Bij deze stemwijze is een voorstel aangenomen als meer dan de helft van de lidstaten vóór stemt. Het gaat om de helft plus één van alle lidstaten van de Europese Unie, niet alleen om lidstaten die een stem uitbrengen. Een lidstaat kan zich onthouden van stemming.

Om te kunnen stemmen moeten ten minste twee derde van alle lidstaten van de Europese Unie aanwezig zijn.

Toepassing

Deze stemwijze wordt alleen gebruikt op terreinen waar dat in de Europese verdragen specifiek wordt aangegeven. Dat zijn vooral procedurele zaken.

Niveau

Delen

1.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven