r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Raad besluit bij consensus

Consensus wil zeggen dat een voorstel alleen aangenomen kan worden wanneer alle lidstaten het eens zijn. Er wordt niet gestemd, maar overlegd tot iedereen het met het voorstel eens is.

Er zijn geen regels over wat er gebeurt als één van de leden van de Europese Raad bij besluitvorming bij consensus afwezig is. Dat is in de praktijk ook niet nodig. Ten eerste komt afwezigheid zelden of nooit voor. Ten tweede zal de Europese Raad vanwege politieke redenen - het gaat over zaken die van groot belang zijn voor de hele Unie - geen belangrijke besluiten nemen als één van haar leden afwezig is.

Toepassing

De Europese Raad neemt besluiten op deze manier, tenzij in de Europese verdragen specifiek wordt aangegeven dat op een andere manier wordt gestemd.

Niveau

1.

Meer informatie

Terug naar boven