r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ESA)

De Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ETA) zijn in 2011 opgericht als onderdeel van het Europese Systeem van Financiële Toezichthouders. Aanleiding hiervoor was de economische crisis. De ETA houden toezicht op financiële instellingen. Het gaat om de volgende instanties:

Het belangrijkste doel van de ETA is om een nieuwe financiële crisis te voorkomen, door onder meer risicovolle activiteiten en producten te verbieden. Vertegenwoordigers van de nationale toezichthoudende instanties hebben zitting in de ETA.

1.

Taken

De Europese 'waakhonden' mogen onder meer risicovolle activiteiten en producten verbieden of boetes opleggen wanneer banken te veel risico nemen. Ook mogen ze nationale toezichthouders in enkele gevallen dwingen tot bepaalde maatregelen. Dit laatste mag onder andere als de nationale toezichthouder in strijd met Europese regelgeving handelt of als de lidstaten alarm slaan. De bevoegdheid om alarm te slaan ligt dus bij de lidstaten. Het Europees Parlement mag tevens een verzoek tot alarmering bij de Raad doen. In de nieuwe structuur heeft het Parlement een vetorecht over de voorzitters van de toezichthouders.

De Europese toezichthouders kunnen geen beslissingen nemen die inbreuk maken op de fiscale verantwoordelijkheden van de lidstaten.

De instellingen bestaan uit hoge vertegenwoordigers van nationale toezichthoudende instellingen van alle lidstaten met een vaste voorzitter. De nationale toezichthouders blijven verantwoordelijk voor het dagelijks controleren van individuele financiële instellingen. Er is een sturend comité in het leven geroepen om coördinatie en samenwerking te garanderen tussen de verschillende Europese toezichthouders.

Europese Centrale Bank

In oktober 2013 hebben de ministers van Financiën van de EU-landen besloten de Europese Centrale Bank (ECB) een toezichthoudende rol te geven. Dit betekent dat de ECB vanaf november 2014 toezicht gaat houden op alle grote financiële instellingen die staatssteun hebben ontvangen in de eurozone. Deze nieuwe taak van de ECB is de eerste pijler in de oprichting van een bankenunie.


Meer informatie

Terug naar boven