r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vitoria-Gasteiz en Nantes worden de volgende groene hoofdsteden van Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 22 oktober 2010.

De hoofdstad van de Spaanse autonome regio Baskenland, Vitoria-Gasteiz, en de Franse stad Nantes zijn uitgeroepen tot winnaars van de prijs voor groene hoofdstad van Europa in 2012 en 2013.

Deze prijs van de Europese Commissie is bedoeld om steden ertoe aan te zetten de kwaliteit van het leven in de stad te verbeteren door in hun stadsplanning systematisch rekening te houden met het milieu. De prijzen werden gisteravond door Europees commissaris voor mileu Janez Potocnik uitgereikt tijdens een ceremonie in Stockholm, de Europese groene hoofdstad van 2010.

Commissaris Janez Potocnik verklaarde: "Ik wil Vitoria-Gasteiz en Nantes - evenals de andere steden - hartelijk danken voor al het werk dat zij in de verbetering van het milieu en de levenskwaliteit van hun burgers hebben gestoken. Steden zijn de plaatsen waar de meeste Europeanen milieubeleid in de praktijk zien, en waar beslissingen met betrekkig tot het milieu van groot belang zijn. Veel steden hebben een grote ecologische voetafdruk. De prijs voor groene hoofdstad van het jaar is een showcase van de stedelijke betrokkenheid en innovatie die de betreffende stad en andere steden zullen helpen om zich in de toekomst met succes te ontwikkelen."

Mercedes Bresso, voorzitster van het Comité van de Regio's, verklaarde: "De groene hoofdsteden van Europa zijn de vlaggenschepen van een bredere vloot van lokale maatschappelijke vertegenwoordigers, die ernaar streven de kwaliteit van het stedelijk leven te verbeteren. De "groene" herinrichting van onze steden brengt duurzame ontwikkeling op mondiaal niveau met zich mee.

Mobilisatie van burgers en samenwerking tussen groene hoofdsteden in verschillende continenten moeten dan ook tot onze prioriteiten behoren. Na de recente samenwerkingsovereenkomst, die is ondertekend door het CvdR en de conferentie van Amerikaanse burgemeesters, delen Amerikaanse burgemeersters tot mijn grote genoegen hun groene succesverhalen met hun Europese collega's en zetten ze de eerste stappen naar het ontwikkelen van gezamenlijke projecten."

Vitoria-Gasteiz - winnaar 2012

Vistoria-Gasteiz, een regionale hoofdstad in Noord-Spanje, heeft veel vooruitgang geboekt in het groener maken van een traditionele stedelijke omgeving. Het centrum wordt omringd door de "groene gordel", een semi-natuurlijk groen gebied dat is opgebouwd uit in verval geraakte gebieden.

Hierdoor heeft de volledige bevolking van bijna een kwart miljoen mensen binnen 300 meter een open groene ruimte tot haar beschikking. Er worden verschillende maatregelen getroffen om de biodiversiteit en ecosysteemdiensten te ondersteunen en te stimuleren. Flora en fauna worden bewaakt en habitatversnippering wordt voor zoveel mogelijk beperkt.

De stad gaat succesvol om met waterschaarste en de waterconsumptie is de afgelopen decennia gestaag gedaald. Er zijn bovendien veel investeringen gedaan met betrekking tot water om de watervoorziening en -kwaliteit te verbeteren, waterverlies te beperken en naar een duurzame consumptie toe te werken. Vitoria-Gasteiz heeft tot slot een ambitieuze doelstelling, namelijk het beperken van het waterverbruik door huishoudens tot minder dan 100 liter per inwoner per dag.

Nantes - winnaar 2013

Nantes, de op vijf na grootste stad van Frankrijk met 285.000 inwoners, heeft zijn groene en blauwe stedelijke gebieden perfect met elkaar verbonden. De stad is gelegen aan twee grote rivieren (de Loire en de Erdre) en stedelijke problemen worden aangepakt via een duurzaam waterbeheerprogramma. Verschillende Natura 2000- en andere natuurgebieden grenzen aan de stad en het behoud van flora en fauna behoort tot de belangrijkste aandachtspunten van de bevolking.

Nantes voert al heel lang een geïntegreerd en duurzaam vervoersbeleid met extra aandacht voor openbaar vervoer en fietsen. Bovendien was het de eerste Franse stad die het gebruik van elektrische trams met succes opnieuw invoerde.

Door het ambitieuze transportbeleid is de luchtvervuiling al verminderd, en een nieuw klimaatplan heeft als doelstelling de CO2-emissies tegen 2020 met een kwart te beperken. Een recent inititatief voor de gezondheid van de inwoners is een beoordelingssysteem voor allergierisico's, in de vorm van een experimentele "tuin voor de controle van pollenniveaus".

De prijs voor Europese groene hoofdstad

De jaarlijkse prijs is een nieuw initiatief en wordt uitgereikt aan een stad die een voortrekkersrol vervult op het gebied van milieuvriendelijk stadsleven. De commissie die de prijzen toekent, evalueert de steden op basis van 11 milieu-indicatoren. Steden worden beoordeeld op de mate waarin ze strenge milieunormen hebben bereikt, hun inzet ten opzichte van huidige en ambitieuze doelstellingen voor verdere verbetering van het milieu en duurzame ontwikkeling, en de mate waarin ze als rolmodel kunnen fungeren en beste praktijken in andere Europese steden kunnen bevorderen.

Stockholm en Hamburg waren de eerste steden die deze prijs wonnen; Stockholm voor 2010 en Hamburg voor 2011. Er hebben zich ongeveer 17 steden aangemeld voor de prijzen voor 2012 en 2013. Hiervan werden zes finalisten voorgeselecteerd: Barcelona, Malmö, Nantes, Nuremberg, Reykjavík en Vitoria-Gasteiz.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Milieuagentschap, de ICLEI - Local Governments for Sustainability, het Covenant of Mayors Office, het Europees Milieubureau en het Comité van de Regio's.

Meer informatie over de prijs voor Europese groene hoofdstad:

www.europeangreencapital.eu http://www.europeangreencapital.eu/

http://www.europeangreencapital.eu/


Delen

Terug naar boven