r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ontvoering van kinderen door ouders en bemiddeling daarin: het Belgisch voorzitterschap boekt vooruitgang

Met dank overgenomen van Belgisch voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2010, gepubliceerd op donderdag 14 oktober 2010.

Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Gezinsbeleid en voorzitter van de bijeenkomst van Europese Ministers voor Gezinsbeleid, heeft op 14 oktober een ministerieel seminarie voorgezeten over Europese familiale bemiddeling, in aanwezigheid van mevrouw Roberta Angelilli, Vice-Voorzitster van het Europees Parlement en Europees Bemiddelaarster, de Europese Commissie, de EU-lidstaten en de Conferentie van Den Haag.

Doelstelling : bevordering van de internationale familiale bemiddeling in geval van internationale kinderontvoeringen door ouders. De bemiddeling biedt een duurzame en evenwichtige oplossing, aangezien deze onderhandeld en aanvaard wordt door beide ouders, en dit met een essentieel doel: het belang van het kind dat gegijzeld wordt in een conflict dat hem overstijgt. Melchior Wathelet : “De bemiddeling is een uitstekend preventiemiddel, zowel voor een eerste ontvoering als voor het voorkomen van een eventuele herhaling. Zij verbetert ook de vrijwillige uitvoering van de genomen beslissingen. Bovendien nemen de gemengde huwelijken voortdurend toe. Hoewel dit een verrijking is op cultureel vlak, kan dit leiden tot wettelijke conflicten. De voordelen van de bemiddeling worden hierdoor nog meer in de verf gezet. ”

Deze problematiek is zeer actueel. In 2009 werden in Europa 151 dossiers geopend, hetzij drie keer meer dan in 1999. De weg voor het invoeren van internationale instrumenten is nog lang, Europa dient in deze materie het voortouw te nemen. Daarom wil het Belgisch voorzitterschap dit dossier de plaats geven die het verdient.

Deze gezinsproblematiek neemt voortdurend toe maar is nog te weinig gekend. Dit seminarie betreft een eerste ministeriële bijeenkomst ter bevordering van de familiale bemiddeling. De Lidstaten, de Commissie, de Europees Bemiddelaarster en de Conferentie van Den Haag zijn tot overeenstemming gekomen betreffende een aantal gemeenschappelijke principes en het verderzetten van dit belangrijke werk in de komende maanden.

Zo nodigen de deelnemers de Raad en de Commissie uit tot het oprichten van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het burgerrechtelijke Europese netwerk, bijgestaan door internationale deskundigen, teneinde een synthese te maken van de verschillende initiatieven. Op die basis kan de werkgroep vervolgens de Raad en de Commissie inlichten inzake de meest gepaste en efficiënte middelen ter bevordering van de familiale bemiddeling in geval van kinderontvoeringen.

Dit seminarie is een eerste etappe en opent de weg voor een verdere ontwikkeling. Melchior Wathelet zal de conclusies van deze dag toelichten op de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 2 en 3 december teneinde verder vooruitgang te boeken in dit belangrijke dossier.


Delen

Terug naar boven