r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Politieke situatie Tsjechië

De politieke situatie in de Tsjechische Republiek wordt de laatste jaren gekenmerkt door grote instabiliteit. Bij de verkiezingen van oktober 2017 werd de centrumpartij ANO van de zakenman Babis de grootste. De sociaaldemocraten wonnen fors. In 2013 waren zij nog de grootste partij geworden. Na de nederlaag van de sociaaldemocraten bij verkiezingen van 2017 kreeg van ANO en onafhankelijken geen steun van het parlement. In juni 2018 lukt het Babis om een minderheidscoalitie te vormen met de sociaaldemocraten.

Na de splitsing van Tsjecho-Slowakije op 1 januari 1993 werden aanvankelijk centrumrechtse kabinetten gevormd met Václav Klaus als premier. De verkiezingen van 1998 brachten de sociaaldemocraten aan de macht. Milos Zeman vormde een kabinet. Hij werd in 2002 opgevolgd door zijn partijgenoot Vladimir Spidla, die in november 2004 eurocommissaris werd.

Na twee sociaaldemocratische kabinetten kwam na de verkiezingen van 2006 centrumrechts aan het bewind. ODS-leider Mirek Topolánek werd toen premier van een liberaal minderheidskabinet. In januari 2007 werd een kabinet van liberalen, christendemocraten en (liberale) groenen gevormd, maar dat kwam in oktober 2009 ten val. Tot 2010 regeerde vervolgens een kabinet van technocraten onder leiding van Jan Fischer.

Inhoud

1.

Staatsvorm, partijen en kiesstelsel

De Tsjechische Republiek kent een parlementair stelsel. De president is staatshoofd, maar de minister-president regeringsleider. De president heeft wel het recht een aangenomen wetsvoorstel terug te sturen naar het parlement en kan ook na hernieuwde aanname in het parlement zijn handtekening aan een wet onthouden. Verder benoemt de president de rechters van het Hooggerechtshof en het Constitutionele Hof. Ten slotte kan de president bij stagnatie van de besluitvorming de Kamer ontbinden en verkiezingen uitschrijven.

De president wordt voor vijf jaar rechtstreeks gekozen. De Tsjechische Republiek had tot nu toe drie presidenten: Václav Havel (1993-2003), de liberaal Václav Klaus (2003-2013) en sinds 8 maart 2013 de sociaaldemocraat Milos Zeman. De laatste, die als pro-Russisch bekend staat, werd in 2018 herkozen.

De feitelijke (uitvoerende) regeermacht berust bij het kabinet, dat onder meer wetsvoorstellen indient. Het parlement bestaat uit twee Kamers: de voor vier jaar rechtstreeks gekozen Kamer van Afgevaardigden (Poslanecka Snemovna) en de indirect gekozen Senaat (Senát). De Kamer controleert de regering; wetsvoorstellen worden in beide Kamers behandeld. Leden van de Kamer hebben eveneens het recht van initiatief. Voor het kabinet kan gaan regeren moet de Kamer het vertrouwen uitspreken.

De senatoren worden voor zes jaar gekozen; iedere twee jaar zijn er verkiezingen voor een derde deel van de Senaat. De Senaat kan wetsvoorstellen terugzenden aan de Kamer, die dan echter het laatste woord heeft. De Senaat heeft geen begrotingsrecht of controletaken.

kiesstelsel

De 200 leden van de Kamer worden in 14 kiesdistricten gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Een kiezer brengt een stem uit op een partij en kan ook een voorkeur aangeven voor twee kandidaten. Er geldt een nationale kiesdrempel van vijf procent.

De 81 senatoren worden in evenzoveel stemdistricten gekozen op basis van een meerderheidsstelsel. Om te worden gekozen, is een absolute meerderheid nodig, waarvoor zo nodig een tweede ronde wordt gehouden. Er geldt een minimumleeftijd van 40 jaar.

partijen

Tsjechië kent een groot aantal partijen, waarvan de sociaaldemocratische CSSD (Česká Strana Sociálně Demokratická, Tsjechische Sociaaldemocratische partij) en de centrumrechtse, liberale ODS (Občanská Demokratická Strana, Democratische Burgerpartij) de belangrijkste zijn. CSSD verloor in 2010 en ODS verloor zwaar in 2013.

In 2009 vormde oud-premier Milos Zeman SPOZ (Strana Práv Občanů – Zemanovci, Partij van Burgerrechten van Zeman). Zeman verliet in 2007 de sociaaldemocratische partij vanwege een conflict over de koers en is sinds maart 2013 president van Tjechië. Bij de verkiezingen van 2013 haalde de partij geen zetels.

Ter rechterzijde kwamen in 2010 als nieuwe partijen de conservatief-liberale TOP 09 (Tradice Odpovědnost Prosperita, Traditie, Verantwoordelijkheid en Welvaart) en de rechts-populistische VV (Věci Veřejné, letterlijk: Publieke Zaken) op. TOP 09 wordt geleid door voormalig minister van Buitenlandse Zaken Karel Schwarzenberg. TOP is pro-Europees en VV eurosceptisch.

In 2011 werd door de ondernemer Babis ANO (Akce nespokojených občanů, Actie van Ontevreden Burgers) opgericht, een centrumrechtse partij. ANO betekent ook 'Ja (het zal beter gaan)'. In 2013 ontstond de populistische partij UPD (Úsvit přímé demokraci, Dageraad van directe democratie), die onder meer directe democratie bepleit en die de strijd aanbindt tegen corruptie.

Ter linkerzijde heeft traditioneel de communistische KSCM (Komunistická Strana Čech a Moravy, Communistische Partij van Bohemen en Moravië) een sterke positie.

In 2009 werd de piratenpartij CPS (Česká pirátská strana) opgericht, die zich richt op transparantie, democratisering en die sociaal-liberaal is.

De voorheen als regeringspartijen optredende (links-christelijke) KDU-CSL (Křesťanská a Demokratická Unie-Československá Strana Lidová, Christelijke en Democratische Unie-Tsjechoslowaakse Volkspartij) en US-DEU (Unie Svobody-Demokratická Unie, Vrijheidsunie-Democratische Unie) verdwenen in 2010 uit de Kamer. Dat gold ook voor SZ (Strana Zelených), de liberale Groene Partij. KDU-CSL keerde in 2013 terug in het parlement.

Midden jaren negentig maakte ook ODA (Občanská Demokratická Aliance, Democratische Burgeralliantie), een rechts-liberale partij, deel uit van de regering.

2.

Zetelverdeling Kamer van Afgevaardigden vanaf 1996

jaar

CSSD

ODS

TOP

VV

KSCM

KDU-

CSL

US-

DEU

ODA

CPS

Ov.

verkiezings-

datum

1996

61

68

   

22

18

 

13

 

18

31 mei-

1 juni

1998

74

63

   

24

20

19

     

19-20 juni

2002

70

58

   

41

31

       

14-15 juni

2006

74

81

   

26

13

     

6

2-3 juni

2010

56

53

41

24

26

         

28-29 mei

             

SPD

ANO

     

2013

50

16

26

 

33

14

 

47

 

14

25 en 26 oktober

2017

15

25

7

 

18

10

22

78

22

6

20 en 21 oktober

3.

Kabinetten vanaf 1996

naam

periode

kleur

partijen

belangrijke ministers

Klaus II

4 juli 1996-2 januari 1998

centrumrechts

ODS-KDU/CSL-ODA

BuZa: Zieleniec

Tosovsky

2 januari-22 juli 1998

centrum

KDU/CSL-ODA

BuZa: Sedivy

Zeman

22 juli 1998-15 juli 2002

centrumlinks

CSSD

BuZa: Kavan

SZW: Spidla

Spidla

15 juli 2002-26 juli 2004

centrumlinks

CSSD-KDU/CSL-US/DEU

BuZa: Svoboda

Gross

26 juli 2004-25 april 2005

centrumlinks

CSSD-KDU/CSL-US/DEU

BuZa: Svoboda

Paroubek

25 april 2005-4 september 2006

centrumlinks

CSSD-KDU/CSL-US/DEU

BuZa: Svoboda

Topolánek I

4 september 2006-9 januari 2007

centrumrechts

ODS

BuZa: Vondra

2007: Schwarzenberg

SZW: Necas

Topolánek II

9 januari 2007-8 mei 2009

centrumrechts

ODS-KDU/CSL-SZ

BuZa: Vondra

2007: Schwarzenberg

SZW: Necas

Fischer

8 mei 2009-13 juli 2010

technocraten

(ODS-CSSD-SZ)

BuZa: Kohout

Necas

13 juli 2010-10 juli 2013

centrumrechts

ODS-TOP-VV

BuZa: Schwarzenberg

Rusnok

10 juli 2013-29 januari 2014

interim

-

BuZa: Kohaut

Sobotka

29 januari 2014-13 december 2017

centrumlinks

CSSD-ANO-KDU/CSL

BuZa: Zaorálek

Babis (demiss.)

13 december 2017-6 juni 2018

populistisch

ANO2011

BuZa: Stropnicky

Babis II

6 juni 2018-heden

centrum-populistisch

ANO2011-CSSD

 

Terug naar boven