r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese legers gaan meer samenwerken

vrijdag 24 september 2010, 15:35

Gewijzigd 25-9 15:15

GENT (ANP/Belga) - De ministers van Defensie van de Europese Unie streven naar meer militaire samenwerking. De 27 bewindslieden stelden dat tijdens een informele top in het Belgische Gent. De schaarse militaire capaciteit, de crisis en de dalende defensiebudgetten stonden daarin centraal.

Demissionair minister Eimert van Middelkoop (Defensie) noemde de bijeenkomst na afloop zeer vruchtbaar en met een ander verloop dan hij had verwacht. Hij pleitte er als inleider voor dat de strijdkrachten in de EU-landen meer gebruik moeten maken van elkaars middelen. Het gaat om praktische samenwerking op bepaalde specialisaties zoals logistiek en transport. De schaalvergroting bespaart volgens Van Middelkoop op termijn geld.

De samenwerking hoeft niet EU-breed te zijn, maar tussen een aantal landen. Die behouden daarbij hun souvereiniteit zodat ze zelf besluiten nemen over de inzet. Ook zijn Belgische collega Pieter De Crem benadrukte dat bundeling van schaarse capaciteiten gewenst is, zeker gezien de bezuinigingen.

De Crem noemde als voorbeeld voor goede samenwerking het nieuwe commandocentrum voor militaire luchttransporten in Eindhoven. Dat is een initiatief van Nederland, Frankrijk, Duitsland en België waarvoor ook Luxemburg en Spanje interesse hebben. Van Middelkoop wees nog op de verregaande samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse marine en op het Nederlands-Duitse legerkorps.

,,Afstappen van nationale structuren'', zei De Crem na afloop. Van Middelkoop riep zijn 26 collega's op over hun schaduw heen te springen en de mogelijkheden voor taakspecialisatie te onderzoeken.

Van een Europees leger is echter nog lang geen sprake. De Europese regeringen staan traditioneel afkerig tegen Europese samenwerking op militair vlak.

Terug naar boven