r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-Battlegroup onder Nederlandse leiding

Met dank overgenomen van Ministerie van Defensie, gepubliceerd op donderdag 9 september 2010.

9 september 2010, 18.09 uur

Nederland levert per 1 januari 2011 ongeveer 1.200 militairen aan de snelle interventiemacht van de Europese Unie, de EU-Battlegroup. Ook komt de eenheid onder Nederlandse leiding. Ministers Eimert van Middelkoop (Defensie) en Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) hebben dit gisteren aan de Tweede Kamer laten weten.

Nederland vormt de EU-Battlegroup, totaal zo’n 2.350 militairen, de eerste helft van 2011, samen met Duitsland, Oostenrijk, Finland en Litouwen. De eenheid beschikt over een volledig pakket militaire capaciteiten, inclusief gevechtssteun, logistiek en transport. De battlegroup is in staat om gedurende 30 tot 120 dagen zelfstandig te opereren. Ze kunnen worden ingezet voor evacuatieoperaties en humanitaire ondersteuning, maar ook voor conflictpreventie en crisisbeheersingsoperaties in de beginfase. Zo nodig wordt gewapenderhand toegang tot een gebied verkregen. De ambitie is dat een EU-Battlegroup binnen 15 dagen na goedkeuring kan worden ingezet.

Generale repetitie

De betrokken commandanten van de deelnemende landen kwamen afgelopen dagen op het Marine Etablissement Amsterdam bijeen om de praktische zaken, zoals procedures en logistiek, met elkaar af te stemmen. Ook is het vereiste, gemeenschappelijke voorbereidingsprogramma besproken. Onderdeel hiervan zijn de oefeningen European Rhino 1 en 2, die de generale repetitie vormen.

Nederlandse leiding

De Nederlandse 13 Gemechaniseerde Brigade uit Oirschot vormt de kern van de battlegroup en brigadegeneraal Michiel van der Laan, commandant van 13 Gemechaniseerde Brigade, wordt de commandant.

Sinds 1 januari 2007 beschikt de EU over de capaciteit om zo nodig gelijktijdig 2 Battlegroup-operaties uit te voeren. De samenstelling wijzigt elk half jaar.


Terug naar boven