r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 31 december 2013.

Europees financieel kader 2007-2013

Dit was het interinstitutioneel akkoord tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie waarin de Europese financiële kaders voor de periode 2007-2013 vastgesteld zijn. Dit akkoord is op 17 mei 2006 tot stand gekomen. De Europese financiële kaders hebben tot doel om de controle op zaken als goed financieel beheer en begrotingsdiscipline te vergemakkelijken. Daarnaast wordt via het vaststellen van deze kaders gestreefd naar verbetering van de jaarlijkse EU-begrotingsprocedure en interinstitutionele samenwerking op budgettair gebied.

De onderstaande tabel toont de in 2006 vastgestelde EU-uitgaven voor de periode 2007-2013, in miljoenen euro's.

Begrotingshoofdstuk

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totaal

Duurzame groei

51.267

52.913

54.071

54.860

55.379

56.845

58.256

383.591

Behoud en beheer van de natuurlijke hulpbronnen

53.478

54.322

53.666

53.035

52.400

51.775

51.161

369.837

Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

1.199

1.258

1.380

1.503

1.645

1.797

1.988

10.770

De EU als mondiale partner

6.199

6.469

6.739

7.009

7.339

7.679

8.029

49.463

Administratie

6.633

6.818

6.973

7.111

7.255

7.400

7.610

49.800

Compensatiebedragen

419

191

190

-

-

-

-

800

Totaal

119.195

121.971

123.019

123.518

124.018

125.496

127.044

864.261

(bron: website van de Europese Unie)

Technische aanpassing

Ieder jaar voert de Commissie een technische aanpassing van het financieel kader door. Dit houdt het volgende in:

  • het doorberekenen van zaken als inflatie en economische groei of krimp binnen de Europese economie
  • het herberekenen van de beschikbare financiële ruimte voor de resterende jaren binnen het financiële kader

Herziening financiële kaders

Een financieel kader kan tussentijds herzien worden om op onvoorziene situaties te kunnen inspelen. Het voorstel voor een eventuele herziening moet door de Commissie voor de start van de begrotingsprocedure voor het betreffende jaar ingediend en ook goedgekeurd worden.

1.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven