r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Politieke situatie Spanje

Spaanse Huis van Afgevaardigden
Bron: IPU.org

De vervroegde verkiezingen van april 2019 zijn gewonnen door de socialistische partij van premier Pedro Sanchez. De regering van Sanchez viel in februari 2019 toen de begrotingsplannen werden afgekeurd door het parlement. Onder meer de Catalaanse separatistische partijen stemden tegen de nieuwe begroting. Er zijn spanningen tussen Spanje en Spaanse gemeenschap Catalonië over de mate van zelfbestuur van deze regio.

In november 2016 kwam er dankzij gedoogsteun van de sociaaldemocraten en de liberale partij Ciudadanos een nieuw centrumrechts kabinet onder leiding van de voorman van de centrumrechtse Volkspartij PP Mariano Rajoy Brey. Hier ging een politieke patstelling aan vooraf, omdat er lange tijd geen nieuwe regering was te vormen die voldoende parlementaire steun kreeg. De verkiezingsuitslagen van december 2015 en juni 2016 boden daartoe nauwelijks mogelijkheden. Het kabinet kwam op 1 juni 2018 ten val door aanneming van een motie van wantrouwen na de veroordeling van PP-bestuurders wegens corruptie. De socialist Pedro Sanchez vormde toen een minderheidskabinet.

Na het herstel van de democratie in 1976 regeerden aanvankelijk centrumrechtse kabinetten onder leiding van Adolfo Suárez van de centrumpartij UCD (Unión de Centro Democrático). In 1981 werd hij opgevolgd door zijn partijgenoot Leopoldo Calvo-Sotelo. Sinds de verkiezingen van 1982 regeerden veertien jaar kabinetten onder leiding van de sociaaldemocraat Felipe González. Daarna volgde vanaf 1996 een achtjarig centrumrechts bewind van de Volkspartij (Partido Popular) van José Maria Aznar. Enkele keren hadden kabinetten steun nodig van regionale partijen om te kunnen regeren.

Op 20 december 2011 kwam in Spanje een centrumrechts kabinet onder leiding van Mariano Rajoy Brey aan het bewind. Zijn conservatief/christendemocratische Volkspartij won op 20 november 2011 de parlementsverkiezingen, waardoor er een einde kwam aan zeven jaar sociaaldemocratisch bestuur onder leiding van José Luis Rodriguez Zapatero. In 2015 verloren de twee grote partijen en kwam onder meer de nieuwe linkse partij Podemos sterk op.

Tussen 1936 en 12 december 1975 was Spanje een dictatuur met als leider (caudillo) generaal Francisco Franco. Na diens dood werd de monarchie hersteld en kwam Juan Carlos op de Spaanse troon. Hij herstelde in 1976-1977 de democratie, wat werd vastgelegd in de Grondwet van december 1978. In februari 1982 mislukte een militaire staatsgreep, vooral door het optreden van koning Juan Carlos.

1.

Staatsvorm, partijen en kiesstelsel

Spanje is een parlementaire monarchie, met ministeriële verantwoordelijkheid. De uitvoerende macht berust bij het kabinet, dat formeel wordt benoemd door de koning. Een kabinet kan alleen regeren als het over het vertrouwen beschikt van de Kamer van Afgevaardigden.

Het parlement (Cortes Generales) bestaat uit twee Kamers, de Kamer van Afgevaardigden (Congreso de los Diputados) en de Senaat (Senado), die beide een vierjarige termijn hebben. De Kamer telt 350 leden, de Senaat 264. De macht van de Kamer is groter dan van de Senaat. De vertrouwenskwestie kan alleen in de Kamer worden gesteld. Wel hebben beide het recht van initiatief en heeft de Senaat een terugzendrecht, maar de Kamer heeft het laatste woord.

De Senaat heeft daarnaast specifieke bevoegdheden bij de aanstelling van rechters voor het Constitutioneel Hof en van de Hoge Raad en heeft een toezichthoudende functie op het regionaal bestuur. Spanje kent een grote mate van regionale autonomie. Alle regio's hebben een eigen parlement en bestuur en sommige regio's (onder meer Baskenland en Catalonië) hebben ook eigen financiële middelen en waarborgen voor eigen taal en cultuur.

kiesstelsel

De Kamer wordt gekozen via evenredige vertegenwoordiging in een beperkt districtenstelsel. De districten komen overeen met de provincies. De provincie Sevilla kiest bijvoorbeeld negen afgevaardigden en de provincie Tarragona zes. Madrid heeft 35 afgevaardigden.

Van de 264 senatoren worden er 208 direct gekozen in de regio's (Andalusië heeft bijvoorbeeld negen senatoren en Extramadura twee). De overige 56 worden benoemd door de regionale besturen.

partijen

Twee partijen domineren de Spaanse politiek: de sociaaldemocratische PSOE (Partido Socialista Obrero Español, de Spaanse socialistische arbeiderspartij) en de PP (Partido Popular, Volkspartij), die centrumrechts en christendemocratisch is. Twee Catalaanse partijen vormen samen CiU (Convergència i Unió, Samen en verenigd). Daarnaast zijn er onder meer Baskische partijen en een partij van de Canarische Eilanden. De communistische partij (PC) speelt geen rol meer.

Een recentere partij is Podemos (Spaans voor "we kunnen"), die links en activistisch is. Meer ter rechterzijde kwam de partij CS Ciudadanos in opkomst. Deze in 2006 opgerichte, oorspronkelijk Catalaanse partij keert zich onder meer tegen het onafhankelijkheidsstreven van Catalonië en wil de arbeidsmarkt hervormen. Aan de uiterste rechterzijde is de antimigratiepartij "Vox" verschenen.

Bij de verkiezingen in december 2015 wist - voor het eerst - geen van de partijen een meerderheid te halen, en moest geprobeerd worden een coalitieregering te vormen.

2.

Zetelverdeling Congreso vanaf 1977

jaar

PSOE

PC

Links

PP

UCD

CD

CiU

Reg.

verkiezings-

datum

1977

118

19

6

16

166

   

25

15 juni

1979

121

23

   

168

9

8

21

1 maart

1982

202

4

 

107

11

 

12

14

28 oktober

1986

184

 

7

105

 

19

18

17

23 juni

1989

175

 

14

101

 

14

18

28

24 november

1993

141

 

15

138

   

17

39

17 februari

1996

141

 

21

156

   

16

16

15 juni

2000

125

 

8

183

   

15

19

25 november

2004

164

 

5

148

   

10

23

6 juni

2008

169

 

2

154

   

10

15

17 mei

2011

110

 

11

186

   

16

24

20 november

         

Pod

Cs

Vox

   

2015

90

 

2

123

69

40

 

26

22 december

2016

85

   

137

71

32

 

25

26 juni

2019

123

   

66

42

57

24

38

28 april

3.

Kabinetten vanaf 1977

naam

periode

kleur

partijen

belangrijke ministers

Suárez I

5 juli 1976-6 april 1979

centrumrechts

UCD

BuZa: Oreja Aguirre

Suárez II

6 april 1979-29 januari 1981

centrumrechts

UCD

BuZa: Oreja Aguirre, 1980 Perez-Llorca

Calvo Sotelo

29 januari 1981-3 december 1982

centrumrechts

UCD

BuZa: Perez-Llorca

González I

3 december 1982-25 juli 1986

sociaaldem.

PSOE

BuZa: Moran Lopez

EZ en Fin: Boyer, 1985 Solchaga

González II

25 juli 1986-7 december 1989

sociaaldem.

PSOE

BuZa: Fernández Ordonez

EZ en Fin: Solchaga

González III

7 december 1989-14 juli 1993

sociaaldem.

PSOE

BuZa: Fernández Ordonez, 1992 Solana

EZ en Fin: Solchaga

González IV

14 juli 1993-6 mei 1996

sociaaldem.

PSOE

BuZa: Solana, dec. 1995 Westendorp

EZ en Fin: Solbes Mira

Aznar I

6 mei 1996-28 april 2000

centrumrechts

PP

BuZa: Matutes

EZ en Fin: Rato Figaredo

Land. Viss. en Voedsel: Palacio del Valle

Aznar II

28 april 2000-18 april 2004

centrumrechts

PP

BuZa: Piqué y Camps, 2002

De Palacia Vallerlersundi

Fin: Montoro Romero

Zapatero I

18 april 2004-14 april 2008

sociaaldem.

PSOE

BuZa: Moratinos

EZ en Fin: Solbes Mira

Zapatero II

14 april 2008-20 december 2011

sociaaldem.

PSOE

BuZa: Moratinos

2010: Jiménez

EZ en Fin: Solbes Mira, 2009 Salgado

Rajoy I

20 december 2011-4 november 2016

centrumrechts

PP

BuZa: Garcia-Margallo

Fin: Montoro Romero

Rajoy II

4 november 2016-2 juni 2018

centrumrechts

PP

BuZa: Dastis

Fin: Montoro Romero

Sanchez

2 juni 2018-heden

sociaaldem. (interim)

PSOE

BuZa: Borrell

Fin: Calviño

Terug naar boven