r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 januari 2002.

Aanslagen 11 september 2001

Op 11 september 2001 vonden terroristische aanslagen in de Verenigde Staten plaats. Leden van Al Qaida kaapten twee vliegtuigen en lieten deze in de Twin Towers (het World Trade Center) in New York vliegen. De torens stortten in. Op dezelfde dag werd een derde vliegtuig gekaapt dat zich in het Pentagon bij Washington boorde. Bij de aanslagen kwamen in totaal bijna 3000 mensen om het leven.

Deze dag werd bekend als 9/11 (nine eleven) en werd een keerpunt in de benadering van dreigingen met een terroristisch karakter. Voor 9/11 was de aandacht voor terroristische dreigingen beperkt, maar na 9/11 werden stringente veiligheidsmaatregelen genomen, soms ten koste van de privacy en burgerrechten. De Verenigde Staten verklaarden 'het terrorisme' in het algemeen en 'Al Qaida' in het bijzonder de oorlog.

9/11 wordt ook wel gezien als het einde van de twintigste eeuw en het begin van de eenentwintigste eeuw.

Meer informatie

Terug naar boven