r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Economische missie Shanghai

Kalender
datum 5 september 2010 - 10 september 2010
plaats Singapore en Hongkong
locatie Shanghai Toon locatie
organisatie NL EVD Internationaal en het ministerie van Verkeer en Waterstaat


Van 5 t/m 10 september 2010 organiseert het ministerie van Verkeer en Waterstaat i.s.m. NL EVD Internationaal een economische missie naar Shanghai (5-7 september), Singapore (8 september) en Hongkong (9-10 september) o.l.v. van minister Camiel Eurlings.

Mocht voor vertrekdatum een nieuw kabinet zijn geïnstalleerd, dan wordt deze missie geleid door hetzij de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat of door de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken.

Centraal thema van de missie: 'Smart and Sustainable Transport and Logistics'.

Bedrijven die actief zijn in onderstaande sectoren worden uitgenodigd deel te nemen:'

  • Supply chains (programma 1 of 2): Maritiem/logistiek (havensamenwerking, logistieke dienstverlening, binnenvaart, intermodaliteit, luchtvaart, ICT/datatransfer).
  • Urban transport (programma 3): Intelligent Traffic Systems ITS (verkeersmanagement, verkeersveiligheid, electronic vehicles, duurzaam stedelijk verkeer).

Doelstellingen

De doelstellingen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor dit bezoek zijn:

  • Ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven actief op de Chinese en Singaporese markt.
  • Kennisneming van de kansen bij de infrastructurele integratie van de Greater Pearl River delta (Hongkong).
  • Bestendiging en versterking van de samenwerkingsrelatie met centrale en lokale overheden (ontmoetingen met SURCC in Shanghai, Secretary of Transport in Hongkong en Airport Authority alsmede Land and Transport Authority in Singapore).

Deze missie biedt u als ondernemer de gelegenheid in contact te komen met potentiële zakenpartners en geeft u een goed beeld van de mogelijkheden die beide markten u te bieden hebben. De aanwezigheid van de minister van Verkeer en Waterstaat geeft u een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen!

De activiteiten in Shanghai vinden deels plaats in de unieke sfeer van Expo 2010 (thema: Better city, better life).

 

De aanmelding is gesloten.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en NL EVD Internationaal behouden zich het recht voor een bedrijf van deelname aan de missie uit te sluiten als deze niet past binnen de doelstellingen en/of het profiel van de missie.

Programma

Het programma dat momenteel in voorbereiding is, i.s.m. de Nederlandse ambassades te Beijing en Singapore is continu in beweging. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en NL EVD Internationaal behouden zich het recht voor om wijzigingen in het programma door te voeren.

U heeft de keuze uit drie progamma's.

Over de programma's

Deelname

De kosten van deelname bedragen 750 euro per bedrijf. Reis- en verblijfkosten, tolken en eventuele bijkomende kosten in het kader van bijvoorbeeld individueel transport zijn voor eigen rekening.

Het dienstenpakket dat u hiervoor wordt geboden omvat de organisatie, deelname aan de collectieve programmaonderdelen, vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje, collectief lokaal vervoer  alsmede lokale ondersteuning door het ambassadenetwerk tijdens uw verblijf in Shanghai, Singapore en Hongkong. Een reisbureau stelt een reisarrangement samen voor zowel vervoer als verblijf. Het is, indien gewenst, ook mogelijk om de missie gedeeltelijk mee te maken. De deelnamekosten blijven echter onveranderd.

 

Plaats:

Shanghai, Singapore en Hongkong

Organiserende instantie(s):

NL EVD Internationaal en het ministerie van Verkeer en Waterstaat

Inlichtingen bij:

 

Agentschap NL, divisie NL EVD Internationaal,

Jos Hermsen

Telefoon: (088) 602 10 78

E-mail: jos.hermsen@agentschapnl.nl

Heeft u vragen over de samenwerking tussen China en Nederland op vervoers- en verkeersgebied dan kunt u contact opnemen met:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Eric Spaans

Telefoon: (070) 351 60 08

E-mail: eric.spaans@minvenw.nl

Deelname:

Direct online aanmelden

Zie ook:


Bron: NL EVD Internationaal-evenement

Nummer: 275875


Delen

Terug naar boven