r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Stemwijze Europese Raad

De Europese Raad neemt besluiten op basis van voorstellen die door de Europese Raad zelf worden opgesteld of op basis van bijdragen van de Europese Commissie of Raad van Ministers. Het ligt aan het onderwerp hoe de Europese Raad op welke manier de Europese Raad besluiten neemt. In het algemeen geldt:

De wijze waarop de Europese Raad besluiten neemt kan door een wijziging in de Europese verdragen worden aangepast.

De vaste voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en veiligheidsbeleid maken wel deel uit van de Europese Raad maar hebben geen stemrecht. Ze spelen bij geen van de stemwijzen een rol.

Niveau

Delen

1.

Wanneer stemt de Europese Raad?

In de praktijk komt het in de Europese Raad meestal niet tot een stemming. Ook op onderwerpen waar wel gestemd wordt probeert de Europese Raad tot een consensus te komen: iedere lidstaat moet het eens zijn met het voorstel dat er ligt.

Delen

Terug naar boven