r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

 
logo AFM

Deze onafhankelijke instantie houdt toezicht op de financiële markten in Nederland en bestaat sinds 1 maart 2002. Onder het toezicht vallen de markten van sparen, beleggen, verzekeren en lenen.

De AFM houdt gedragstoezicht, dat wil zeggen dat zij controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen.

Delen

Inhoud

1.

Taken en bevoegdheden

Taken

De AFM houdt toezicht op de naleving van wetten omtrent gedrag op de financiële markten, hierbij let de ACM op dat:

-financiële marktprocessen duidelijk en transparant verlopen

-de verhoudingen tussen marktpartijen zuiver zijn

-cliënten zorgvuldig behandeld worden

De AFM heeft daarnaast tot taak om te beslissen over de toelating van ondernemingen tot financiële markten en de minister te adviseren bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving.

Het streven is om het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal.

Bevoegdheden

De AFM heeft verschillende handhavingsmaatregelen gekregen om haar taken uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn een boete, het intrekken van een vergunning of een openbare waarschuwing door een persbericht.

Verhouding tot de Nederlandsche Bank

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, het zogenaamde prudentiële toezicht. Dit houdt in dat DNB controleert of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen.

2.

Positie ten opzichte van de overheid

De AFM is een onafhankelijk zelfstandig bestuursorgaan en valt onder verantwoordelijkheid van de minister van Financiën. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenuitvoerders. De minister van Financiën benoemt het bestuur, keurt de begroting goed en stelt de heffingen vast.


Meer over

Delen

Terug naar boven