r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europarlementsleden vragen verbod op voeding afkomstig van gekloonde dieren

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 7 juli 2010, 14:11.

Europarlementsleden hebben hun pleidooi voor een verbod op voedsel afkomstig van gekloonde dieren herhaald, in een stemming woensdag over wetgeving inzake nieuwe voedingsmiddelen. Ze eisen ook een moratorium op levensmiddelen geproduceerd met behulp van nanotechnologie tot mogelijke gezondheidsrisico's kunnen worden uitgesloten.

Nieuwe voedingsmiddelen - uit nieuwe productieprocessen of traditioneel alleen buiten de EU verbruikt - zijn sinds 1997 gereguleerd. Europarlementsleden hebben een gewijzigd voorstel om de bestaande regels bij de tijd te brengen vandaag aangenomen. Ze steunen een gestroomlijnde toelatingsprocedure, met een risicobeoordeling uit te voeren door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. Ze benadrukken echter hun bezwaren wat betreft het gebruik van gekloonde dieren en van nanotechnologie voor voedingsmiddelen.

Geen eten afkomstig van gekloonde dieren

Op dit moment zijn er geen Europese regels die het gebruik van vlees en zuivelproducten afkomstig van gekloonde dieren verbieden of toelaten. De Commissie en de Raad willen dergelijke producten onder de wetgeving inzake nieuwe voedingsmiddelen brengen, maar Europarlementsleden staan erop dat er aparte nieuwe Europese wetgeving komt die voeding afkomstig van gekloonde dieren en hun jongen (ook in 2e, 3e, enz. generatie) expliciet verbiedt en dat er in de tussentijd een moratorium op de verkoop wordt afgekondigd.

Rapporteur Kartika Tamara LIOTARD (GUE/NGL, NL) reageerde tijdens de vergadering: "Een duidelijke meerderheid in het Europees Parlement steunt ethische bezwaren tegen de industriële productie van gekloond vlees voor voedsel. Gekloonde dieren lijden in onevenredig hoge mate aan ziekten, afwijkingen en vroegtijdige dood. Europarlementsleden pleiten al jaren voor goede regelgeving: het is hoog tijd dat de Commissie hierover naar het Europees Parlement en de burgers luistert".

Moratorium op nanomaterialen

Het Europees Parlement heeft bepaald, dat ingrediënten met nano-afmetingen en levensmiddelen geproduceerd met behulp van nanotechnologie onder de regelgeving inzake nieuwe voedingsmiddelen moeten vallen. Het roept op tot een moratorium tot een speciaal daarvoor ontworpen risicobeoordeling kan bewijzen dat de ingrediënten met nano-afmetingen en de met nanotechnologie geproduceerde levensmiddelen veilig zijn. Nano-ingediënten die dan zouden zijn goedgekeurd, zouden op etiketten van voedingsmiddelen moeten worden vermeld.

Dieren die met genetisch gemodificeerde voeders gevoerd zijn

Een meerderheid van de leden heeft een amendement verworpen, dat aandrong op verplichte etikettering van voedingsmiddelen afkomstig van dieren die met genetisch gemodificeerde voeders gevoerd zijn.

Volgende stappen

Het standpunt van het Parlement moet ook door de Raad worden goedgekeurd. Zo niet, dan moeten beide partijen in een bemiddelingsprocedure een overeenkomst proberen te bereiken.


Terug naar boven