r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bureaucratie in maritiem transport verminderen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 6 juli 2010, 15:19.

Schepen die vertrekken uit of aankomen in EU-havens zouden niet meer aan complexe en repetitieve administratieve formaliteiten moeten worden onderworpen, door een nieuwe richtlijn, die het Europees Parlement dinsdag heeft aangenomen. De wetgeving voorziet één enkel formulier dat door alle lidstaten moeten worden erkend en een gemeenschappelijk elektronisch systeem voor een snelle en eenvoudige informatie-uitwisseling tussen schepen en havens.

De wetgevingsresolutie, opgesteld door rapporteur Dirk STERCKX (ALDE, BE), stemt overeen met een akkoord in eerste lezing met de Raad. Dat heeft tot doel om de bestaande regels in de EU zeevervoerssector bij de tijd te brengen en te vereenvoudigen.

Harmonisatie en coördinatie van de meldingsformaliteiten in de hele EU is de belangrijkste doelstelling van de nieuwe regels. De Europarlementsleden stellen nieuwe regels voor, voor de aanmelding door schepen vóór ze havens binnenlopen en doen een beroep op de lidstaten om wetten aan te nemen, die het mogelijk maken om relevante gegevens via de nationale SafeSeaNet-systemen aan andere lidstaten ter beschikking te stellen. Bovendien moeten alle meldingsformaliteiten uiterlijk op 1 juni 2015 in elektronische vorm worden aanvaard.

De Commissie moet uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe regels aan het Europees Parlement en de Raad verslag uitbrengen over de werking van de richtlijn, en daarbij ingaan op de mogelijkheid van uitbreiding van de vereenvoudigingen tot het binnenvaartvervoer en op de voortgang die is gemaakt met de harmonisatie en coördinatie van de meldingsformaliteiten. Nadat de richtlijn in werking is getreden, zullen de lidstaten 18 maanden de tijd hebben om de tekst in nationale wetgeving om te zetten.


Delen

Terug naar boven