r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (HOME)

Dit directoraat-generaal ondersteunt de Europese Commissie op het gebied van veiligheid, terrorismebestrijding, grensbewaking en migratie in de gehele Europese Unie. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Migratie, binnenlandse zaken en burgerzaken.

Aandachtsgebieden van dit DG zijn onder meer:

  • het ontwikkelen van een migratiebeleid dat is gebaseerd op solidariteit en verantwoordelijkheid
  • het bestrijden van terrorisme en georganiseerde misdaad
  • samenwerking met andere landen en organisaties
  • het stimuleren van Europees burgerschap onder de bevolking

Per 1 januari 2015 is het DG Binnenlandse zaken hernoemd naar het DG Migratie en Binnenlandse zaken. Tot 1 juli 2010 bestond er een DG Justitie, vrijheid en veiligheid.

Terug naar boven