r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST)

Dit directoraat-generaal ziet er op toe dat de Europese Unie een gebied is van vrijheid en veiligheid, zonder binnengrenzen. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid.

Per 1 januari 2015 is dit directoraat-generaal ook verantwoordelijk voor het beleid consumentenzaken. Voorheen viel dit beleidsterrein onder het DG Gezondheid en consumentenbescherming. Tot 1 juli 2010 waren de taken van dit DG deel van het voormalige DG Justitie, Vrijheid en Veiligheid.

Aandachtsgebieden van dit DG zijn onder meer:

  • het garanderen van de grondrechten, waaronder het principe van gelijke behandeling
  • de bescherming van persoonlijke gegevens overal in de EU
  • het garanderen van toegang tot justitie overal in de EU
  • het beschermen van de consument

Terug naar boven