r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamer besluit voor het eerst tot parlementair behandelvoorbehoud bij EU-besluit

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op donderdag 1 juli 2010.

De Tweede Kamer heeft in haar vergadering van 1 juli 2010 besloten tot een behandelvoorbehoud ten aanzien van de Wijziging van het Financieel Reglement van de EU-begroting. Het is de eerste keer dat tot een behandelvoorbehoud is besloten.

Het parlementair behandelvoorbehoud is een nieuw instrument om de informatiepositie van de Tweede Kamer bij EU-voorstellen te versterken. De regering wordt gevraagd in Europees verband geen besluiten te nemen over de Wijziging van het Financieel Reglement van de EU-begroting totdat een overleg tussen de Tweede Kamer en de regering heeft plaatsgehad.

Het Financieel Reglement omvat de regels voor de opstelling en de uitvoering van de EU-begroting. In de Tweede Kamer bestaat steun voor het versterken van de verantwoording over de EU-uitgaven. Hierbij wordt gedacht aan het openbaar maken van de zogenoemde 'Annual Summaries', het opstellen van nationale lidstaatverklaringen en de sanctionering van lidstaten in geval van een tekortschietende verantwoording.

bron: Tweede Kamer

Delen

Terug naar boven