r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Klimaatcongres, Utrecht

Utrecht, de Domtoren
datum 17 november 2010
plaats Utrecht
locatie De Fabrique Toon locatie
organisatie Agentschap NL namens het Platform Duurzame Overheden

Klimaatcongres 2010. Lokaal samenwerken rond de uitvoering van klimaatbeleid staat centraal. Op het Klimaatcongres komen bestuurders en ambtenaren van provincies, gemeenten, waterschappen, ministeries en organisaties of bedrijven samen om met elkaar de best practices over lokale samenwerking te delen.

Energiezuinige Openbare Verlichting

Ook de Taskforce Verlichting - Openbare Verlichting is op het congres aanwezig met een tweetal workshops én de uitreiking van de allereerste OVL-awards. De workshops zijn bedoeld voor zowel bestuurders, ambtenaren als beheerders die zich bezighouden met openbare verlichting.

In de workhops wordt:

  • • 
    u ingeleid in verschillende best practices op het gebied van energiezuinige verlichting;
  • • 
    het hoofd geboden aan mogelijke knelpunten;
  • • 
    u bijgepraat over actuele ontwikkelingen.

Tijdens het programma is er volop ruimte voor interactie en ontmoetingen met vakgenoten.

De OVL-awards

Tijdens het Klimaatcongres reikt de Taskforce Verlichting dit jaar de OVL-awards uit aan de meest ambitieuze en/of inspirerende provincies en gemeenten op het gebied van energiezuinige openbare verlichting en/of donkertebeleid. U kunt meedingen naar deze awards.


Delen

Terug naar boven