r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Koerdische Arbeiderspartij (PKK)

Vlag PKK

Dit is een afscheidingsbeweging die oorspronkelijk een onafhankelijke Koerdische staat nastreefde in het Zuidoosten van Turkije en delen van omringende landen waar Koerden een meerderheid vormen, zoals in Noord-Irak. Tegenwoordig streeft de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) naar politieke en culturele rechten voor de in Turkije levende Koerdische minderheid. De beweging is in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgericht. De rebellen van de PKK begonnen de gewapende strijd in 1984. Sindsdien zijn tussen de 40.000 en 45.000 mensen omgekomen.

De grondlegger van de PKK is Abdullah Öcalan. De Turkse geheime dienst nam hem in 1999 gevangen. Hij werd ter dood veroordeeld, maar dat werd op aandringen van de Europese Unie omgezet in levenslang. De PKK wordt feitelijk geleid door Cemil Bayik.

Op het hoogtepunt in de jaren negentig telde de PKK mogelijk 50.000 strijders. De meeste PKK-strijders verblijven in Noord-Irak vanwaar zij aanvallen uitvoeren op doelen in Turkije. In Turkije leven ongeveer 15 miljoen Koerden.

De PKK staat zowel in de VS als de Europese Unie op de lijst van terroristische groeperingen.

Terug naar boven