r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Akkoord met VS over inzage bankgegevens

maandag 14 juni 2010, 15:51

gewijzigd 18:10 uur

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Commissie heeft een akkoord bereikt met de Amerikaanse regering over de inzage in bankgegevens van Europese burgers door de Amerikaanse autoriteiten. Dat heeft EU-commissaris Cecilia Malmström (Binnenlandse Zaken) maandag bevestigd.

,,We hebben het voorbije weekeinde een akkoord bereikt. We hebben praktisch alles verkregen wat we gevraagd hadden op het vlak van de bescherming van de persoonlijke gegevens van Europese burgers'', aldus Malmström.

Het akkoord moet nog worden goedgekeurd worden door de lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement. Het parlement keurde in februari een eerder ontwerpakkoord met de VS af.

De VS wil inzage in de bankoverschrijvingen om geldstromen voor terroristen te kunnen natrekken. Het Europarlement vond de privacy van EU-burgers in de eerdere overeenkomst echter onvoldoende gewaarborgd.

Volgens Malmström is in het nieuwe akkoord rekening gehouden met de zorgen van de Europarlementsleden over de privacybescherming. Zo moet elk Amerikaans verzoek om informatie gerechtvaardigd worden en gekoppeld zijn aan een lopend onderzoek.

De Europese politiedienst Europol moet het verzoek verifiëren en ervoor zorgen dat de overdracht van gegevens zo beperkt mogelijk blijft. Ook komt er een Europese afgevaardigde die het proces voortdurend zal monitoren.

Volgens Europarlementariër Jeanine Hennis (VVD) is in het akkoord zoals dat er nu ligt een stap in de goede richting gezet, maar zijn er nog een aantal verbeteringen nodig. ,,Geef het nu even tijd en laat het Europees Parlement het eerst goed bestuderen om vervolgens met op- en aanmerkingen te kunnen komen'', luidt haar advies.

Hennis verwacht dat de lidstaten nog wel enkele wijzigingen zullen aanbrengen. Er moet volgens haar met name een oplossing worden gevonden die ervoor zorgt dat de data op Europees grondgebied worden gefilterd en niet in de VS.

Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks heeft harde kritiek op de nieuwe overeenkomst. De Amerikanen kunnen daarmee volgens haar ,,ongesorteerd'' gegevens van EU-burgers blijven opvragen, zonder dat is afgesproken hoe Europeanen in de VS hun recht kunnen halen. Bovendien is niet vastgelegd dat de EU desgewenst toegang kan krijgen tot bankgegevens in de VS.

Sargentini verwacht dat het Europarlement het akkoord met de VS in deze vorm opnieuw zal afwijzen.

Delen

Terug naar boven