r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commission unveils its European Tourism policy, Brussel

Berlaymontgebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 30 juni 2010
plaats Brussel, België
locatie Berlaymont (BERL) Toon locatie
organisatie Europese Commissie (EC)

The European Commission is going to approve the Communication "Europe, top tourist destination in the world ­ a new political framework for European Tourism". The Communication proposes a new consolidated framework for action and a series of initiatives at European level to be implemented in close cooperation with representatives of the public and private tourism sector. The consolidated framework should bring an added value to actions of the Member States in this field. The specific objectives of this set of actions will be: boost the competitiveness of the European Tourist sector, consolidate the European tourism image as an ensemble and promote the continuous sustainable development of tourism.

Inhoud

1.

Achtergrond

Until 2007 EU tourism has constantly recorded an increase both in income from tourism and in the number of tourist arrivals. To face the global challenge of competitiveness, particularly in relation to emerging countries, the new European economic strategy "Europe 2020" recognises the key role of tourism in the European industry, and aims at strengthening it under the strict bind of a responsible and sustainable development.

2.

Bijeenkomst

Press conference to be held on 30/06 in Brussels Berlaymont Press room at 11.15 tbc.

Available on EbS

3.

Bronnen

IP and MEMO to come European Commission's website on: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

4.

Perscontacten

Fabio Pirotta:

+32 2 29.67 284

fabio.pirotta@ec.europa.eu

Andrea Maresi:

+32 2 29.90 403

andrea.maresi@ec.europa.eu


5.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

6.

Meer over...

7.

Meer informatie

Terug naar boven