r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie Europees Parlement vóór invoering euro door Estland

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 27 mei 2010, 14:30.

Ondanks de huidige economische crisis en de spanningen rond de euro, zal Estland in januari de gemeenschappelijke munt invoeren. Het lage begrotingstekort en de lage inflatie hebben de EP-leden van de parlementaire commissie economische en monetaire zaken en de Europese Commissie ervan overtuigd dat de Baltische staat klaar is om lid te worden van de eurozone. Er bestaat echter nog bezorgdheid over het werkeloosheidscijfer, dat in de buurt van de 20% ligt.

Tijdens een hoorzitting van de commissie economische zaken in Straatsburg op 20 mei, zei de uit Malta afkomstige sociaaldemocraat Edward Scicluna, die het verslag over de euroambities van Estland heeft opgesteld, dat "het erg veelzeggend is dat zo'n klein land tijdens de ernstigste financiële, economische en sociale crisis in tijden op de deur van de eurozone klopt". In juni stemmen de EP-leden over zijn verslag.

Stabiele prijzen, laag begrotingstekort

De inflatie in Estland is laag en de Estse Kroon is stabiel. Het land is sterk geïntegreerd in de Europese economie en drijft het grootste gedeelte van zijn handel met de andere lidstaten van de Europese Unie.

Gay Mitchell van de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP) prees Estlands "indrukwekkende prestatie" en zei dat het land een "paradepaardje voor de regio" kan zijn doordat het de andere Baltische staten laat zien dat indien "je aan de criteria voldoet, je kunt toetreden".

Volgens sommige EP-leden is het mogelijke domino-effect voor buurlanden Letland en Litouwen het meest opvallende aspect. De Let Art?rs Krišj?nis Kari?š (EVP) zei: "een pluim voor onze noordelijke buur. Dit is een belangrijk signaal voor de regio".

"Hoge werkeloosheid, lage lonen"

"We hebben de begroting onder controle gebracht om tot de eurozone te kunnen toetreden," zei Ivari Padar, sociaaldemocraat en voormalig minister van financiën van Estland over de opvolging van het EU-advies om de Estse economie met de Europese economie in overeenstemming te brengen.

Sommige leden vinden echter dat er een te hoge prijs is betaald voor toetreding tot de euro. De Griek Nikolaos Chountis van de linkse GUE/NGL-fractie zei na de hoorzitting het economische beleid van de Estse regering om aan deze criteria te voldoen te betreuren omdat het "tot hoge werkeloosheid, lage lonen en sociale ongelijkheid heeft geleid".

REF. : 20100521STO74889

Nadere informatie :

Al het nieuws


Terug naar boven