r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De Europese Ombudsman ziet zijn rol groter worden

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 3 mei 2010, 9:02.

Hij is de waakhond van transparantie en verantwoordingsplicht in de EU. Dinsdag legt de Europese Ombudsman, Nikiforos Diamandouros, zijn jaarverslag voor aan de commissie verzoekschriften. Diamandouros vertelde ons hoe hij verwacht dat het Verdrag van Lissabon zijn werk zal beïnvloeden en over de "uitdaging" om EU- instellingen zover te brengen dat ze zijn uitspraken opvolgen.

In 2008 werd 75 procent van de klachten ontoelaatbaar verklaard. Is er veel verwarring wat de taak van de Europese Ombudsman betreft?

Het cijfer is een beetje gezakt maar het is nog steeds ongeveer 70 procent. Het is zeer moeilijk zelfs voor hoog opgeleide mensen om te begrijpen dat wanneer er een schending van een EU- wet is op staatsniveau is, zij niet naar mij kunnen komen. Zij zouden dan naar hun nationale Ombudsman moeten gaan. Dit is het geval voor bijna 80 procent van de ontoelaatbare klachten.

Om deze reden hebben wij een Europese Netwerk van Ombudsmannen opgezet, waar wij alle klachten naar overbrengen zodat deze naar de juiste instelling gaan. De burger of de aanklager hoeft dus niet zelf na te gaan bij welke instelling de klacht moet worden ingediend. Wij doen dat werk voor hen.

Op het eerste gezicht heeft u gelijk, er is verwarring. Maar het is het soort verwarring dat gemakkelijk is aan te pakken.

Hoe is in uw tot dusver zeven jaren van dienst uw baan veranderd? Hoe heeft bijvoorbeeld het Verdrag van Lissabon uw werk en rol van Ombudsman beïnvloed?

De instelling heeft zich in die zeven jaar zeer veel ontwikkeld. Het bureau is in omvang meer dan verdubbeld: van 28 personen in 2003 tot 65 nu.

Dit suggereert een tendens van versterken, groeien en het uitsteken van een hand. Ik heb alle reden om te geloven dat Lissabon verdere kansen zal creëren. Het Handvest van grondrechten heeft nu dezelfde wettelijke waarde als de Verdragen. Het is juridisch bindend. Artikel 41 van het Handvest erkent goed beleid als een grondrecht van elke burger van de Unie.

Het Verdrag heeft ook alle instellingen, bureaus, agentschappen en organismen onderwerp van mijn mandaat gemaakt, met inbegrip van de Europese Raad. Verder vallen buitenlands beleid en veiligheid nu ook onder mijn mandaat.

Het zou redelijk zijn om te verwachten dat dit alles vertaald zal worden naar meer klachten en meer kansen voor de Ombudsman om de burgers beter te dienen.

Terwijl de Ombudsman geen bindende besluitsbevoegdheden heeft, is er een hoog niveau van naleving - ongeveer 70 procent - van uw uitspraken. Hoe komt dat?

De EU heeft een zeer sterke rechtsstaattraditie. Zij wil en probeert nu haar democratisch profiel te verhogen. Dit betekent dat er veel eerbied, begrip en naleving van regels en besluiten is, niet enkel besluiten van de hoven, maar de regels van het spel in het algemeen.

Je hebt niettemin gelijk: de Ombudsman is een buitengerechtelijk middel van beroep. Het is een alternatief voor de hoven en ik heb niet de bevoegdheid om bindende besluiten te verstrekken.

Maar in plaats van een zwakte zie ik dat als een uitdaging! Ik moet de argumentatie zo innemend en overtuigend brengen, dat het voor de andere kant zeer moeilijk wordt om mijn uitspraak niet te accepteren. Dit betekent niet dat er geen meningsverschillen zijn. Dit betekent niet dat er geen frustratie is of dat het onmiddellijk wordt goedgekeurd. Het kan wat tijd vragen. Maar het eindresultaat is gewoonlijk grote naleving. En ik denk dat dit een hoge mate van bevrediging voor ons allen met zich meebrengt.

De ombudsman zal zijn jaarverslag 2009 op 4 mei in de ochtend presenteren. Dit is rechtstreeks te volgen via onderstaande link.

REF. : 20100429STO73777

Nadere informatie :

Al het nieuws


Terug naar boven