r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe regels voor expats en grenswerkers

Met dank overgenomen van /RNW (RNW), gepubliceerd op vrijdag 30 april 2010.

Vanaf zaterdag 1 mei gelden nieuwe Europese regels op het gebied van sociale zekerheid. De gevolgen zijn soms verrassend. Zo zullen expats en grenswerkers in de toekomst vaker verzekerd zijn in het land waar ze werken en niet meer in Nederland.

Wie in een ander EU-land werkt moet niet daardoor de toegang kwijtraken tot kinderbijslag, werkeloosheidsuitkeringen en andere vormen van sociale bescherming. Dat vindt ook de Europese Unie, die het vrije verkeer van werknemers binnen Europa wil bevorderen.

De zekerheid wordt door de lidstaten geregeld, niet door Brussel. Wel werpt Europa zich sinds 1971 op als een soort verkeersagent, die aanwijst wie waarheen moet. Het aantal Europeanen dat over de grens werkt is in de tussentijd enorm gegroeid. Ook wordt de sociale wetgeving in veel EU-landen steeds complexer.

Grenswerkers

Een nieuwe Europese verordening moet de regels stroomlijnen. Meer dan in het verleden is het uitgangspunt daarbij dat Europeanen verzekerd moeten zijn in het land waar ze werken. Zo wil Brussel zorgen dat niemand tussen wal en schip valt. Maar voor grenswerkers - die in Nederland wonen en in Duitsland of België werken of omgekeerd - heeft dat verregaande gevolgen.

In België bijvoorbeeld liggen de sociale premies vaak een stuk hoger. Tot nu toe konden grensarbeiders hun recht op zekerheid in Nederland behouden door één dag per maand thuis te werken. Maar de nieuwe regels maken daar minimaal een kwart van de werktijd van.

Ook omgekeerd zijn de gevolgen soms dramatisch. Een expat die in Duitsland woont en voor een Nederlandse baas werkt, komt niet langer in aanmerking voor Nederlandse WW als hij wordt ontslagen. Hij valt dan onder de Duitse sociale wetgeving en kan ook zijn hypotheekrente niet meer aftrekken.

Verplicht reizen

Voor Europeanen die reizen voor hun werk, zoals luchtvaartpersoneel en vrachtwagenchauffeurs, verandert er eveneens het nodige. Tot nu toe werden ze steeds behandeld als een aparte groep en waren ze verzekerd in het land van hun werkgever. Nu wordt gekeken hoeveel tijd ze in welk land werken.

Dat moet heel precies worden bijgehouden en dus betekenen de nieuwe regels in veel gevallen een administratieve lastenverzwaring voor zowel de werkgever als de werknemer. Neem bijvoorbeeld een Nederlander die voor een Nederlands bedrijf werkt en over de grens in België woont. Hij wil in Nederland verzekerd blijven, maar door zijn bedrijf wordt hij uitgezonden naar Duitsland en België. Zit hij meer dan een kwart van zijn tijd in België, dan is hij automatisch daar verzekerd.

Voordelen

Dat kan in theorie zelfs per jaar variëren, waardoor iemand eerst in land A en dan weer in land B verzekerd is. Daarnaast is er de ‘multistate rule’: een uitzonderingsregel die bepaalt dat iemand met werkgevers in meer dan één Europees buitenland altijd in zijn eigen woonland verzekerd is.

Tegenover al deze verwarring staan wel degelijk ook voordelen. Zo moeten binnen twee jaar de relevante bestanden in alle EU-landen worden gekoppeld. Daardoor hoef je straks als expat niet meer met een hele papierwinkel naar de autoriteiten te stappen om te bewijzen dat je echt recht hebt op zekerheid.

Ook zijn de nieuwe regels niet langer uitsluitend bedoeld voor mensen op wie al een baan wacht. Voor familieleden van expats wordt het nu gemakkelijker om dezelfde sociale bescherming te krijgen. En werkloze expats-in-spé die in een ander EU-land een baan willen zoeken, kunnen daarvoor maximaal een half jaar lang hun uitkering meenemen.

Overgang

Voor werknemers die zich benadeeld voelen door de nieuwe Europese verordening is er overigens nog geen reden voor paniek. Er is voorzien in een overgangsperiode van tien jaar. Zolang hun arbeidssituatie ongewijzigd blijft kunnen ze gedurende die tijd alles toch bij het oude houden.

En willen ze dat niet? Dan moet hun werkgever onmiddellijk overschakelen op de nieuwe situatie, want de keuze daarvoor ligt geheel bij de werknemer. Zo waren de nieuwe regels immers ook bedoeld: als extra bescherming, en niet de zoveelste bron van verwarring.


Met dank overgenomen van /RNW (RNW).
banner Station Europa

Terug naar boven