r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europarlementslid Salafranca over betrekkingen met Latijns-Amerika

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 26 april 2010, 15:53.

In aanloop naar de EU-Latijns-Amerika top in Madrid debatteerden leden afgelopen week over de huidige situatie en de nieuwe prioriteiten voor de betrekkingen tussen deze twee werelddelen. De EU, momenteel de belangrijkste donor van ontwikkelingshulp en de belangrijkste investeerder in het gebied, verliest zijn positie in "het andere Amerika", waarschuwt de rapporteur José Ingnacio Salafranca (EVP, S) en hij roept op om actie te ondernemen.

Wat zijn de nieuwe prioriteiten en wat verwacht u van de top in Madrid?

Ik geloof dat het belangrijk is dat wij ons bewegen van een agenda tussen twee werelddelen naar een agenda op wereldniveau. Wij geloven dat de EU en Latijns-Amerika partners zijn die gezamenlijk de uitdagingen van deze tijd moeten aangaan: digitale economie en globalisering, de economische en financiële crisis, veiligheidsbedreigingen, terrorismebestrijding, drugshandel en georganiseerde misdaad, milieubescherming en behoud van natuurlijke rijkdommen, armoedebestrijding en ongelijkheid, en migratie.

Associatieovereenkomst

  • Een Associatieovereenkomst is het meest geavanceerde type van overeenkomst die de EU met een land of een regio in de wereld kan aangaan.
  • Het wordt voorgesteld aan partners waarmee de EU van plan is een sterke verhouding te verdiepen, die op wederzijds vertrouwen en op gemeenschappelijke waarden en principes is gebaseerd.

In dit licht hopen wij dat wij tijdens de top de associatieovereenkomst EU-Midden-Amerika en de multilaterale handelsovereenkomsten met Colombia en Peru kunnen afsluiten en de onderhandelingen tussen de EU en Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) opnieuw leven kunnen inblazen. Ik denk het belangrijk is dat wij in ons achterhoofd houden dat de EU haar positie in dit werelddeel aan het verliezen is.

Waar komt deze speciale interesse van de EU in Latijns-Amerika vandaan?

Ik denk dat er weinig delen in de wereld zijn die een dergelijke hoge affiniteit in waarden en belangen hebben zoals die EU en Latijns-Amerika. Wij delen waarden zoals pluralistische en representatieve democratie, respect voor de mensenrechten en grondvrijheden, vrijheid van meningsuiting, de rechtsstaat, eerbied voor de regels van het spel en de verwerping van alle vormen van dictatuur en autoritaire heerschappij. Wij hebben een gemeenschappelijke geschiedenis die ervoor zorgt dat wij een zeer gelijkaardige visie van de wereld hebben.

De EU en Latijns-Amerika en de Caraïben brengen meer dan een miljard mensen samen, een derde van de lidstaten van de VN en zij vertegenwoordigen meer dan 25% van het BNP van de wereld.

Over gemeenschappelijke waarden gesproken, de mensenrechtensituatie in sommige Latijns-Amerikaanse landen zoals Colombia is nog steeds kritiek...

De mensenrechtensituatie in Colombia kan duidelijk worden verbeterd, maar wij volgen de ontwikkelingen daar sinds lange tijd en ik kan u verzekeren dat de vertrekkende regering van President Uribe werkelijk grote inspanningen heeft geleverd. De situatie is dus wezenlijk verbeterd in vergelijking met voorgaande jaren. Maar het zou dagelijks moeten verbeteren en wij denken dat de nieuwe overeenkomst met Peru en Colombia de Colombiaanse maatschappij zal helpen. Colombia schreeuwt om vrede en kijkt reikhalzend naar deze inspanningen uit.

Wat is de beste remedie tegen armoede in het gebied?

Er zijn twee. Ten eerste onderwijs. Grijze massa is de grondstof. Tegenwoordig is het bijna belangrijker voor een land om onderwijs aan al zijn kinderen te verstrekken dan om oliebronnen te hebben. Hoewel het uiteraard altijd helpt om natuurlijke rijkdommen te hebben. En ten tweede moeten zij proberen om ongelijkheden in het gebied te overwinnen. Wij, hadden in de EU de solidariteitsfondsen, zoals het cohesiefonds, maar dit bestaat niet nog in Latijns-Amerika. Bovendien bevorderde de EU integratieprojecten. Vandaag is het oude Romeinse motto 'Unie is kracht' meer waar dan ooit.

Kan het efficiënt het zijn als sommige leiders in dit werelddeel beweren dat cocaïne een onderdeel van hun cultuur vormt?

Ik denk dat wij fantasierijke oplossingen moeten vinden zoals alternatieve gewassen die mensen kunnen helpen andere manieren te vinden om geld te verdienen.


Terug naar boven