r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Eerste Kamervoorzitter Van der Linden: Europese Senaten moeten hun invloed op de internationale diplomatie versterken

Met dank overgenomen van Eerste Kamer, gepubliceerd op vrijdag 16 april 2010.

De Voorzitter van de Eerste Kamer, P.R.H.M. (René) Van der Linden, pleit voor een versterkte rol van de nationale parlementen op het terrein van de internationale diplomatie. De globalisering en de sterk toegenomen onderlinge verwevenheid van nationale staten en hun vraagstukken maakt een intensieve samenwerking op tal van beleidsterreinen onvermijdelijk. ‘Dit betekent dat ook de Senaten van de Europese Unie hun invloed moeten aanwenden in het belang van democratische checks and balances op internationaal niveau’ , aldus Van der Linden.

De Kamervoorzitter sprak vrijdag 16 april op de jaarconferentie van de Associatie van Europese Senaten (AES) in Rome. De conferentie, die wordt gehouden in de Italiaanse Senaat, staat in het teken van het tienjarig bestaan van de associatie. Inmiddels zijn vijftien Europese Senaten lid van de AES. Van der Linden was één van de inleiders op de conferentie. De Kamervoorzitter gaf zijn visie op het thema ‘de ontwikkeling van de parlementaire diplomatie’, waarbij met name de rol van de Senaten werd belicht.

In zijn toespraak wees Van der Linden ook op de wenselijkheid om als Senaten gezamenlijk beleidsinitiatieven van de Europese Commissie en de Europese Raad te beoordelen. Onder het Verdrag van Lissabon is niet alleen de invloed van het Europees Parlement, maar ook dat van de nationale parlementen vergroot en procedureel verankerd. ‘De controlerende rol is nu een zaak voor alle parlementsleden, en niet alleen zij die specifiek met Europese zaken en justitie zijn belast. Dit betekent dat de senatoren van onze Kamers zowel in bilaterale als multilaterale uitwisselingen elkaars opvattingen kunnen delen en waar mogelijk gezamenlijk het beleid beïnvloeden’ , aldus de Eerste Kamervoorzitter in zijn toespraak voor de confererende vijftien Europese Senaten.

In een bewogen toespraak tot de conferentie dankte de Poolse Senaatsvoorzitter Bogdan Borusewicz voor het medeleven en de solidariteit die Polen heeft ervaren na de ramp met het regeringsvliegtuig, waarbij op 10 maart behalve de Poolse president Kaczynski eveneens een groot aantal regeringsfunctionarissen en parlementariërs omkwam. Tot de slachtoffers behoren ook de beide ondervoorzitters van de Sejm (de Tweede Kamer van het Poolse parlement) en de ondervoorzitter van de Poolse Senaat.

Borusewicz prees de grote betrokkenheid en hartelijke woorden van vele regeringen en parlementen. 'Polen heeft zich in deze dagen één familie gevoeld, maar ook in eenheid verbonden met de Europese familie', zei de Poolse Senaatsvoorzitter. Aanvankelijk stond voor 15 april, op de avond van de eerste conferentiedag, een feestelijk diner gepland. Het diner is echter afgelast op voorstel van de Italiaanse gastheer, senaatsvoorzitter Renato Schifani, uit piëteit met de slachtoffers van de vliegramp met het Poolse regeringsvliegtuig.


Terug naar boven