r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAPEX

logo Rapex

Dit is een Europees informatiesysteem om snel alarm te kunnen slaan over gevaarlijke producten. Het kan bijvoorbeeld gaan om onveilig speelgoed, sigarettenaanstekers en spuitbussen, of de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een product.

Als in een EU-lidstaat een product is aangetroffen dat een serieus gevaar kan opleveren voor de gezondheid en veiligheid van burgers, informeert het nationale contactpunt de Europese Commissie. Die verspreidt de informatie over de andere nationale contactpunten. De Europese Commissie maakt iedere vrijdag een lijst bekend van de in die week gemelde producten, de mogelijke gevaren en de genomen maatregelen.

RAPEX wordt niet gebruikt voor levensmiddelen, farmaceutische producten en medische apparatuur; de veiligheid daarvan wordt op andere manieren gewaarborgd.

Terug naar boven