r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

M.A. (Magda) Berndsen

foto M.A. (Magda) Berndsen
vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Doortastende politica van D66, die een lange carrière had in het openbaar bestuur en die vanaf haar zestigste nog ruim vijf jaar Tweede Kamerlid was. Ging na de mulo op haar zeventiende werken als secretaresse in de zorg en kwam via de gemeenteraad van Boskoop in het lokale bestuur. In 1990 werd zij burgemeester van Obdam en daarna volgde Beverwijk. Maakte in 2000 de overstap naar de politie als districtschef in Hilversum. Vervolgens was zij korpschef Gooi en Vechtstreek en vanaf 2006 in Fryslân. Als Kamerlid hield zij zich met name bezig met veiligheid en justitie. Lid van het Presidium en drie jaar voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Zij was waarnemend burgemeester van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Dongeradeel.

D66
in de periode 2010-2015: lid Tweede Kamer

Delen

Inhoud

1.

Voornamen (roepnaam)

Magdalena Adriaantje (Magda)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 4 mei 1950

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1980 tot (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • burgemeester van Obdam, van 1 september 1990 tot 1 oktober 1995
 • burgemeester van Beverwijk, van 1 oktober 1995 tot 1 oktober 2000
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 1 november 2015
 • waarnemend burgemeester van Súdwest-Fryslân, van 1 januari 2018 tot 27 september 2018
 • waarnemend burgemeester van Dongeradeel, van 30 oktober 2018 tot 1 januari 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • lid Adviescollege toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen, vanaf 10 februari 2021
 • informateur collegevorming gemeente Ooststellingwerf, vanaf april 2022 (samen met Jan Zwiers)

vorige (2/11)
 • plaatsvervangend voorzitter Raad van Toezicht Heliomare, Wijk aan Zee, van 2004 tot 1 januari 2014
 • voorzitter Stichting "De Regisserende Gemeente", van februari 2006 tot 1 januari 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter tijdelijke commissie benoeming Nationale ombudsman (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van oktober 2014 tot 1 november 2015
 • voorzitter werkgroep benoemingsprocedures (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 maart 2015 tot 1 november 2015 (ingesteld door het Presidium)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Diende in 2015 samen met haar fractiegenote Vera Bergkamp een initiatiefwetsvoorstel in over regulering van de beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt en de bereiding, bewerking en verwerking van hennep en hasjiesj voor coffeeshops (34.165)
 • Diende in 2015 samen met Foort van Oosten (VVD) en Jeroen Recourt (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over herziening van het stelsel van partneralimentatie (34.231)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Met haar benoeming tot burgemeester van Obdam bestond het drie leden tellende college van B&W geheel uit vrouwen
 • De moord op Pim Fortuyn op het Hilversumse mediapark vond plaats op één van haar eerste werkdagen als korpschef
 • In 2011 bleek dat zij als korpschef in Friesland van haar werkgever toeslagen had ontvangen voor dubbele woonlasten en als compensatie voor belastingheffing. Na publicaties hierover en een gesprek met de minister betaalde zij circa 20.000 euro terug. Dit vanwege het belang van de integriteit van de politie.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven