r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eerste Kamer maakt regeling voor parlementair voorbehoud

donderdag 1 april 2010, 9:51

De Eerste Kamer gaat het nieuwe parlementaire voorbehoud voor Europese wetgeving inzetten als signaal aan de regering dat een bepaald voorstel door de Kamer belangrijk wordt gevonden. Het College van Senioren neemt de door twee Kamercommissies opgestelde procedure daarvoor over.

Het parlementair voorbehoud is mogelijk door het Verdrag van Lissabon. Het voorbehoud houdt in dat de regering de Kamer op een bijzondere wijze informeert over het voorstel en dat er nader overleg wordt gepleegd.

Omstandigheden waaronder het instrument wordt ingezet, zijn:

  • Als er na eerste bestudering in de Kamer ernstige twijfels leven over de wenselijkheid van het voorstel;
  • Als gegeven de inhoud van het voorstel de wens bestaat in afwijking van de gangbare procedure van stukkenwisseling tussen Kamercommissie en regering (in een mondeling overleg) scherpe afspraken te maken over de informatievoorziening tijdens de loop van de onderhandelingen;
  • Als de Kamer bekend is met reserves die de regering koestert ten aanzien de wenselijkheid c.q. inhoud van het voorstel en steun wil geven aan die reserves.

De Kamer kan vragen om een uitgebreide reactie van de regering, om toezending van aanvullende informatie en om schriftelijke rapportages.

Om nog betere toegerust te zijn voor haar activiteiten op het gebied van Europa heeft de Eerste Kamer recentelijk de nieuwe website Europapoort gelanceerd.

bron: Expertisecentrum Europees Recht , ministerie van BuZa

Delen

Terug naar boven