r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europarlementariër Alexander Lambsdorff verwacht op korte termijn geen EU zetel in de Veiligheidsraad van de VN

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 30 maart 2010, 15:26.

De 65e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) wordt geopend op 14 september. Het Duitse liberale EP-lid Alexander Lambsdorff is de rapporteur voor VN-vraagstukken. We stelden hem een aantal vragen over de prioriteiten van de EU en of het denkbaar is dat de EU middels een zetel zal worden vertegenwoordigd in de Veiligheidsraad.

Hoe realistisch is het voor de EU om te worden vertegenwoordigd door middel van een zetel in de VN-Veiligheidsraad?

"Het is niet realistisch voor de nabije toekomst, omdat hiervoor een van de fundamentele artikelen van het VN-Handvest zou moeten worden gewijzigd. Maar dit is een belangrijke prioriteit van het Europees Parlement op de lange termijn. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat de Veiligheidsraad moet worden hervormd. Het moet groter worden en meer representatief en aldus de realiteit van het begin van de 21ste eeuw weerspiegelen."

Heeft het Verdrag van Lissabon de positie van de Europese Unie binnen de VN versterkt?

"Ja en nee. Het nu mogelijk om iemand namens de Europese Unie te spreken: de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid Catherine Ashton. Dit is zeer positief. We zullen nu zien hoe het Verdrag van Lissabon de werking van de VN zal beïnvloeden. Maar ik denk dat het in de Algemene Vergadering moeilijk zal zijn om een permanent EU-voorzitterschap met het roterende voorzitterschap van de EU te verzoenen."

Welk gewicht heeft de stem van het Europees Parlement in de VN?

"Anders dan op andere beleidsterreinen is het Parlement geen wetgever op het gebied van het buitenlands beleid. We geven een duidelijke boodschap over wat we denken dat de prioriteiten voor de EU-lidstaten binnen de VN moeten zijn. Ik ben tevreden over het feit dat er een levendige dialoog tussen het Parlement en de Raad is over onderwerpen die in de VN worden behandeld. En ik hoop dat een aantal van onze aanbevelingen worden opgenomen in de resoluties van de Raad. Wij als leden van de commissie Buitenlandse zaken reizen een paar keer per jaar naar New York voor het bijwonen van de Algemene Vergadering en tijdens deze bezoeken houden we gesprekken met de belangrijkste betrokkenen."

Nadere informatie :


Terug naar boven