r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Scorebord voor de consumentenmarkten: consumenten door belemmeringen duurder uit en verslechtering van consumentenvoorwaarden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 29 maart 2010.

IP/10/384

Brussel, 29 maart 2010

Scorebord voor de consumentenmarkten: consumenten door belemmeringen duurder uit en verslechtering van consumentenvoorwaarden

Het scorebord voor de consumentenmarkten dat de Europese Commissie vandaag publiceert, laat zien dat de Europese consumenten door belemmeringen bij de grensoverschrijdende handel nog altijd niet optimaal van de interne markt kunnen profiteren. De kloof tussen grensoverschrijdende en binnenlandse e-handel wordt steeds groter. In veel landen is er een verslechtering van de voorwaarden voor consumenten - gemeten aan bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen in instanties en ngo's voor consumentenzaken en de doelmatigheid van de geschillenbeslechting. Sommige lidstaten scoren nu echter beter ondanks de moeilijke economische tijden. Wat consumenten zich aan goederen en diensten kunnen veroorloven, verschilt sterk van land tot land: zes landen scoren hierbij onder het EU-gemiddelde. In de rijkere EU-landen hebben de consumenten ondanks de hogere prijzen meer koopkracht. De Commissie probeert nu aan de hand van een pakket maatregelen de bestaande belemmeringen aan te pakken, onder meer door vereenvoudiging van de regelgeving voor detailhandelaren.

John Dalli , Europees commissaris voor Gezondheid en consumentenbescherming, zegt hierover het volgende: "De Europese interne markt houdt voor consumenten de belofte van meer keuze en lagere prijzen in. Vaak wordt deze belofte echter niet ingelost, omdat handelaren en afnemers, wanneer zij in andere landen iets willen verkopen of kopen, op geduchte hindernissen stuiten, die ik samen met mijn collega's in de Commissie absoluut uit de weg wil ruimen". Hij voegt daaraan toe: "Mijn complimenten aan die lidstaten die ondanks de druk op hun nationale begroting blijven investeren in een klimaat waarin toezichthoudende instanties op consumentengebied het vertrouwen van de consument genieten en geschillen snel worden opgelost".

Het scorebord

Het scorebord voor de consumentenmarkten laat zien hoe de interne markt vanuit consumentenoogpunt presteert wat keuze, concurrerende prijzen en tevredenheid betreft, en belicht eventuele tekortkomingen. Met ingang van 2010 bevat het scorebord in het voorjaar een overzicht van de integratie van de detailhandelsmarkt en de voorwaarden voor consumenten in de verschillende landen. Het scorebord dat in oktober verschijnt, zal 50 specifieke marktsectoren doorlichten om vast te stellen welke vanuit consumentenoogpunt wellicht tekortschieten.

Voornaamste bevindingen

Belemmeringen voor de grensoverschrijdende handel

Het aantal grensoverschrijdende transacties en de waarde daarvan zijn een maatstaf voor de integratie van de detailhandelsmarkt in de EU. De groei van de grensoverschrijdende handel is beperkt: in 2009 kocht slechts 29% van de consumenten een goed of dienst in een ander EU-land (25% in 2008), terwijl maar 25% van de detailhandelaren ook aan afnemers in andere EU-landen verkocht (20% in 2008). De kloof tussen onlineverkopen in het binnenland en in het buitenland wordt groter: 34% van de EU-consumenten deed in 2009 een onlineaankoop bij een binnenlandse verkoper (28% in 2008), maar slechts 8% bestelde een goed of dienst in een ander EU-land (6% in 2008).

Uit eerdere studies van de Commissie bleek al dat het winkelen over de grens de consument wel degelijk geld kan sparen en hem meer keuze biedt (zie IP/09/1564 en MEMO/09/475).

Maar er zijn nog altijd hinderpalen, waardoor veel handelaren niet in het buitenland willen leveren. Eerdere verslagen hebben aangetoond dat meer dan 60% van de grensoverschrijdende bestellingen op niets uitloopt. De Commissie is vastberaden een strategie te volgen waarbij deze hinderpalen door middel van een reeks maatregelen, die in oktober 2009 is vastgesteld, worden verwijderd (zie MEMO/09/475). Tot die maatregelen behoren het tegengaan van versnippering van de regelgeving, verbetering van de geschillenbeslechting in grensoverschrijdende zaken en vereenvoudiging van de regelgeving voor detailhandelaren.

Verslechtering van het consumentenklimaat op nationaal vlak

Het consumentenklimaat wordt door een aantal factoren bepaald, bv. door de kwaliteit van de regelgeving met betrekking tot consumenten en ondernemingen, de doelmatigheid van de geschillenbeslechting en klachtenbehandeling, en het vertrouwen van de consument in instanties, detailhandelaren, adverteerders en consumentenorganisaties.

De economische crisis heeft een negatieve invloed op deze voorwaarden voor consumenten, zodat deze in de meeste landen zijn verslechterd. Acht lidstaten (Portugal, Luxemburg, Ierland, Italië, Oostenrijk, Frankrijk, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk) scoren echter beter dan in 2008.

Grote verschillen in koopkracht

Het scorebord laat zien dat er tussen de EU-landen grote verschillen bestaan in het vermogen goederen en diensten te verwerven, rekening houdend met het gemiddelde inkomen en prijsniveau. Opvallend is dat consumenten in de rijkere EU?landen ondanks de hogere prijzen toch meer koopkracht hebben: Luxemburg ligt hierbij ver aan kop, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Nederland en Oostenrijk.

Zie verder ook: MEMO/10/109

Volledige tekst van het scorebord:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#3CMS


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven