r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Sporters tegen uitzonderingspositie sport in Europees recht

woensdag 24 maart 2010, 13:42

Naar aanleiding van een voorstel van de Europese Commissie en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hebben diverse Europese sportvakbonden zich officieel uitgesproken tegen een uitzonderingspositie voor sport in het Europees recht. De bonden menen dat een dergelijke positie bepaalde fundamentele rechten van sporters kan ondermijnen en vrezen dat de arbeidsomstandigheden hierdoor wel eens ernstig zouden kunnen verslechteren.

De kern van het voorstel in kwestie wordt gevormd door een verzoek, waarin de Commissie wordt opgeroepen een uitzonderingspositie in het arbeidsrecht voor sporters te creëren. Hierdoor zouden zij niet meer onder de regelgeving van het Verdrag van Lissabon komen te vallen. Een direct gevolg hiervan zou zijn dat sporters niet meer via de rechtbank bepaalde beslissingen kunnen aanvechten. Daardoor zou 'een gevaarlijk precedent worden geschapen voor werknemers in heel Europa'. De vakbonden menen vooral om deze laatste reden dat sport gewoon onder het Europees recht hoort te vallen en beraden zich op stappen.

De sportersvakbonden zijn een uitzondering op de gangbare opinie over Europese bemoeienis met sport: in de sportwereld is al lange tijd weerstand tegen Europese inmenging in sportzaken. De toepassing van ' gewone'  arbeidsregels op sportieve contracten is vele sportieve actoren sinds het Bosman-arrest uit 1995 een doorn in het oog.


Terug naar boven