r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)

Huis van de Nederlandse Provincies

Deze organisatie heeft tot doel in Brussel een samenwerking tussen Nederlandse provincies tot stand te brengen met betrekking tot belangenbehartiging, signalering, informatie en advisering.

Meer exact heeft het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) de volgende doelstellingen:

  • het bevorderen van contacten tussen de provincies in Nederland en de EU-instellingen;
  • het tot stand brengen van een samenwerking tussen landsdelige kantoren zodat de regionale belangen effectief vertegenwoordigd worden;
  • het verschaffen van adequate en tijdige informatie over EU-wetgeving en activiteiten van het HNP;
  • het bijdragen aan een betere kennis en bewustwording over het Europees integratieproces in de provincies;
  • het verlenen van faciliteiten zodat bezoekers ontvangen kunnen worden.

Het HNP is in 2000 opgericht door de 12 Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) en is gevestigd in Brussel. Het HNP heeft vier regionale kantoren waarin de provincies deelnemen, namelijk Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Oost-Nederland, Regio Randstad en Zuid-Nederland. Jaarlijks selecteert het HNP dossiers die belangrijk zijn voor Nederlandse provincies op basis van het werkprogramma van de Europese Commissie, zoals de toekomst van het regionaal beleid en biodiversiteit.

Terug naar boven