r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EBN EU-Poort: Pieter Feith over het buitenlandbeleid van de EU, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 april 2010 19:00
plaats Den Haag
locatie Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 Toon locatie
organisatie Europese Beweging Nederland (EBN)

De derde bijeenkomst van de EU-Poort, op maandagavond 12 april, gaat over de ontwikkeling van het buitenlandbeleid van de Europese Unie. Deze bijeenkomst is een co-productie van de Europese Beweging Nederland (EBN) en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ); voor het NGIZ geldt dit als de Van Bylandtlezing 2010. Deze zal worden uitgesproken door Pieter Feith.

Pieter Feith kan bogen op een lange ervaring als diplomaat; momenteel werkzaam in Kosovo als speciaal EU vertegenwoordiger, eerder actief in Atjeh en op de Balkan. Als bijzonder adviseur van EU-buitenlandchef Catherine Ashton is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Europese buitenlandbeleid, waarvan deze civiele missies een belangrijk onderdeel vormen.

Hoe opereert een EU-missie in een zo diep verdeelde regio als de Balkan? Wat is de toegevoegde waarde van een Europees optreden, naast dat van VN en lokale initiatieven? En onder welke voorwaarden heeft het Europese buitenlandbeleid kans van slagen? Feith zal daarbij ongetwijfeld zijn ervaringen in Kosovo inbrengen.

Zaal open vanaf 18.30 uur.

Aanmelden voor deze EU-Poort graag uiterlijk 6 april, via ebn@clingendael.nl


Inhoud

1.

Europese Beweging Nederland (EBN)

Dit is een zelfstandige en onafhankelijke netwerkorganisatie van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven, die probeert het maatschappelijk debat over Europa te stimuleren en te organiseren. Daarvoor worden mensen en ideeën bij elkaar gebracht door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, seminars en debatten. De EBN telt een kleine duizend individuele leden en enkele tientallen aangesloten organisaties, waaronder de meeste grote politieke partijen, werkgevers- en werknemersorganisaties en jongerenorganisaties.

De oprichting van de Europese Beweging in 1947 kwam voort uit het ideaal om de relaties tussen landen en volken op het Europese continent na de eerste en tweede wereldoorlog op een radicaal andere manier te organiseren. Nauwe samenwerking tussen de landen moest nieuwe geweldsconflicten voorkomen.

2.

Meer over...

3.

Meer informatie

Terug naar boven