r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Directoraat-generaal Klimaat (CLIMA)

Dit directoraat-generaal ontwikkelt het EU-beleid inzake het tegengaan van klimaatverandering en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en de financiering van programma's die dit beleid ondersteunen. Dit directoraat-generaal is opgericht in februari 2010.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Klimaatactie en energie.

Taken zijn:

  • deelnemen aan internationale onderhandelingen over het klimaat
  • omgaan met de consequenties van klimaatveranderingen
  • ontwikkelen en implementeren van het EU emissiehandelssysteem en andere marktmechanismen
  • het bevorderen van schone technologieën
  • het controleren en begeleiden van lidstaten bij hun doelstellingen tot uitstootvermindering

Terug naar boven