r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer (MOVE)

Dit directoraat-generaal ontwikkelt het EU-beleid inzake vervoer en mobiliteit. Daarnaast beheert het programma's voor financiële steun aan trans-Europese netwerken, technologische ontwikkeling en innovatie. Dit directoraat-generaal is in 2010 ontstaan toen het directoraat-generaal Energie en Vervoer werd opgesplitst in een directoraat-generaal Energie en een directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Vervoer.

Aandachtsgebieden zijn onder meer:

  • het stimuleren van de concurrentie in het vervoer
  • het beschermen van de rechten van consumenten
  • het bevorderen van milieuvriendelijke en innovatieve vormen van transport
  • het steunen van trans-Europese netwerken (bijvoorbeeld van internationale wegen, spoorlijnen en vaarroutes)
  • het bevorderen van de veiligheid van transport
  • coördinatie van het Galileo-project

Terug naar boven