r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

'EC vaag over aanpak namaakartikelen'

woensdag 10 februari 2010, 12:30

DEN HAAG (ANP) - De doelen die de Europese Commissie heeft gesteld om namaakartikelen aan te pakken zijn ,,vaag, niet specifiek of meetbaar''. Dat constateert de Algemene Rekenkamer in haar jaarlijkse zogeheten EU-trendrapport.

De Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) schat de wereldwijde economische schade voor producenten als gevolg van namaak op 100 tot 200 miljard dollar. Volgens de Europese Commissie worden steeds vaker vervalste medicijnen, kleding, cd's en dvd's onderschept.

Ook in Nederland kan de aanpak beter. De ministers van Financiën en Economische Zaken en de douane laten na om duidelijk te maken of doelstellingen ter bestrijding van namaakartikelen worden gehaald. Verder gebruikt zowel Nederland als Europa overzichten met cijfers over namaakgoederen die onnauwkeurig zijn en niet compleet. Toch worden deze gebruikt in openbare stukken en voor het formuleren van nieuw beleid, stelt de Rekenkamer.

De ministers van Financiën en Economische Zaken hebben toegezegd betere afspraken te gaan maken over de aanpak van namaakartikelen.

Terug naar boven