r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurodac-verordening

Deze verordening van 11 december 2000 maakt het mogelijk een systeem te ontwikkelen waarin vingerafdrukken van asielzoekers en illegale immigranten geïdentificeerd en vergeleken kunnen worden. Dit zal de toepassing van de verordening 'Dublin III' vergemakkelijken. De Dublin III verordening heeft tot doel vast te kunnen stellen welke EU-lidstaat de asielaanvraag moet onderzoeken. De Eurodac-verordening wordt niet alleen door de EU-lidstaten toegepast, maar ook door andere landen die de Dublin-verordening uitvoeren. Het gaat hierbij om IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Doordat het Eurodac-systeem het mogelijk maakt vingerafdrukken te vergelijken, kunnen de EU-lidstaten achterhalen of de desbetreffende immigrant of asielzoeker al asiel heeft aangevraagd in een andere EU-lidstaat en of de persoon onrechtmatig het grondgebied van de Europese Unie (EU) is binnen gekomen.

Naast de digitale vingerafdrukken kunnen EU-lidstaten ook aanvullende informatie vinden, zoals de oorsprong, de plaats en de datum van de asielaanvraag, het geslacht, een referentienummer en de datum van de vingerafdrukken. Deze informatie is enkel beschikbaar voor personen ouder dan 14 jaar en worden door een centrale eenheid in het systeem ingevoerd.

De gegevens worden vernietigd wanneer de asielzoeker of immigrant:

  • een verblijfsvergunning heeft gekregen;
  • het grondgebied van de EU-lidstaten heeft verlaten;
  • het burgerschap van een EU-lidstaat heeft verkregen.

Bescherming van persoonsgegevens

De EU-lidstaten die gegevens naar Eurodac zenden, moeten garanderen dat het nemen van vingerafdrukken rechtmatig gebeurt. Dat geldt ook voor alle zaken rondom de verwerking, het toezenden, het bewaren en het verwijderen van de gegevens.

De Europese Commissie ziet erop toe dat de Eurodac verordening correct wordt toegepast door de centrale eenheid en zij neemt alle nodige maatregelen voor de beveiliging van deze eenheid.

Nationale toezichthoudende autoriteiten zien toe op de gegevensverwerkingsactiviteiten van de EU-lidstaten. De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming doet dit voor de Commissie.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven