r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hoorzittingen maandag Straatsburg: Tajani en Sefcovic

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 19 januari 2010, 12:42.

Tajani en Sefcovic richten zich resp. op innovatie en betere samenwerking met nationale parlementen en burgers

Volgens de Italiaanse kandidaat voor de nieuwe Europese Commissie Antonio Tajani is de huidige crisis "een kans de EU-industrie te herstarten, met een focus op innovatie". De Slowaakse kandidaat Maros Sefcovic richt zich op betere samenwerking met nationale parlementen en burgers.

Tijdens de eerste plenaire vergadering van 2010 worden de resterende vier kandidaat-commissarissen In Straatsburg ondervraagd door de Europese Parlementsleden. Op maandag was het de beurt aan Tajani (industrie en ondernemingen) en Sefcovic (interinstitutionele betrekkingen en administratie).

Tajani: "verstandshuwelijk nodig"

"De industrie moet de steunpilaar van onze politiek en onze economie worden. De industrie en het milieu moeten een voor beide partijen geschikt verstandshuwelijk sluiten", zo stelde Tajani. Hij noemde de strijd tegen de klimaatverandering een "economische en ethische uitdaging".

De Italiaanse kandidaat ging verder door te stellen dat "een nieuw industrieel beleid nodig is, in het kader van de EU-2020-strategie. Tajani onderstreepte het belang van kleine- en middelgrote ondernemingen, "die moeten worden ondersteund om een zwaardere sociale crisis te voorkomen". Hij beloofde verder de bureaucratie bij het toewijzen van fondsen aan deze ondernemingen te verminderen.

De onderhandelingen met derde landen zouden zich verder moeten concentreren op hogere standaarden voor de export middels het overnemen van EU-regels voor milieu- en sociale normen, die "strenger zijn dan veel andere landen".

Sefcovic: betere samenwerking en transparantie

De prioriteiten voor de Slowaakse kandidaat-commissaris Šef?ovi? liggen op het gebied van het Verdrag van Lissabon. Hij wil betere samenwerking met de nationale parlementen en precieze regels over hoe het burgerinitiatief zal werken. Ook de snelle oprichting van de Europese dienst voor extern optreden, betere samenwerking onderling tussen de EU-instellingen en meer transparantie zijn een prioriteit.

Organisaties of burgers krijgen met het Verdrag van Lissabon voor het eerst de mogelijkheid de Europese Commissie te verzoeken met een wetsvoorstel te komen over een onderwerp dat zij van groot belang achten. Hiervoor zijn wel tenminste een miljoen handtekeningen vereist van burgers uit een representatief deel van de lidstaten. Sefcovic wil dat het initiatief vóór december 2010 door de burgers gebruikt kan worden.

In antwoord op een vraag inzake het doorgaan met het gebruiken van Straatsburg als zetel van het Europees Parlement liet Sefcovic weten dat "de Commissie de hoedster van het verdrag is en het verdrag stelt dat Straatsburg de zetel van het Europees Parlement is".

Een andere vraag die gesteld werd betrof zijn uitspraak over Roma in 2005. Hij noemde hen "uitbuiters van het Slowaakse welzijnssysteem". Sefcovic liet weten zich zijn precieze uitspraak niet te herinneren en zei dat de uitspraak uit de context is gehaald: "Ik wilde niemand beledigen. Als ik dit wel gedaan heb, heb ik daar oprecht spijt van". Hij benadrukte vervolgens het werk dat hij sinds die tijd voor de Roma-gemeenschap en NGO's heeft verricht.


Terug naar boven