r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Kandidaat-eurocommissarissen mededinging, uitbreiding, handel, internationale samenwerking, justitie & belasting ondervraagd in Europees Parlement

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 13 januari 2010, 12:52.

Tijdes dag van de hoorzittingen werden maar liefst zes kandidaat-commissarissen ondervraagd. Het betrof de kandidaten op het gebied van belastingen, handel, concurrentie, fundamentele rechten, uitbreiding en humanitaire hulp.

Joaquín Almunia : eerlijke concurrentie om de crisis aan te pakken

Joaquín Almunia was de commissaris voor economische en monetaire zaken in de Europese Commissie 2004-2009. Voor Barroso II is de Spanjaard voorgedragen voor de post van mededinging, het voormalige werkterrein van de Nederlandse Neelie Kroes.

Tijdens de hoorzitting onderstreepte Almunia het belang van de burgers die door de crisis getroffen worden en het belang van begrotingsdiscipline. In antwoord op vragen over staatshulp aan de bank- en transportsector noemde hij het mededingingsbeleid "slechts een instrument, geen doel op zich" en liet hij weten dat "sommige gebieden gesubsidieerd kunnen worden in het algemeen belang. We kennen een uniek mededingingsbeleid, maar het moet worden afgedwongen en toegelicht", aldus Almunia.

Štefan Füle : "Geen snelkoppelingen naar EU-lidmaatschap"

De voormalige Tsjechische ambassadeur van de NAVO en oud-minister voor Europese Zaken van de Tsjechische regering gaf een diplomatieke en evenwichtige presentatie over zijn gewenste portefeuille, die van uitbreiding en het EU-nabuurschapbeleid.

Füle maakte duidelijk dat er een duidelijke scheidingslijn tussen de twee beleidsterreinen bestaat en hij sloot uit dat de landen die reeds kandidaat zijn voor het EU-lidmaatschap kunnen worden "gedegradeerd" tot partners in het nabuurschapbeleid.

Füle moest een aantal vragen over zijn lidmaatschap van de communistische partij in de jaren tachtig beantwoorden, wat hij beschreef als "een vergissing". Füle: "Iedereen kent zijn persoonlijke geschiedenis. In die tijd zette ik mijn vaardigheden ten dienste van Tsjecho-Slowakije en de Tsjechische Republiek."

Karel De Gucht : bestrijding van protectionisme en non-tarifaire belemmeringen

De Belg Karel De Gucht was commissaris voor ontwikkeling en humanitaire hulp onder Barroso I en is nu aangewezen als Eurocommissaris voor handel. Hij werd ondervraagd over de vastgelopen Doha-ontwikkelingsronde van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), regionale vrijhandelsakkoorden, handelsbarrières en maatregelen tegen namaakproducten en dumping.

Volgens De Gucht moet de EU intensiever optreden tegen oneerlijke handelspraktijken en protectionisme. De Gucht beloofde zich ook in te zetten voor de ontmanteling van non-tarifaire belemmeringen en het sluiten van een goede overeenkomst tegen namaakproducten. "We hebben meer handel nodig om ons sociaal systeem te behouden, omdat het groei brengt", zo benadrukte hij tenslotte.

Rumiana Jeleva : "De hoeksteen van mijn beleid zal coördinatie worden"

Kandidaat-commissaris Jeleva (Internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding) maakte haar prioriteiten bekend: de verdediging van het internationaal humanitair recht, betere toegang tot hulp voor mensen in nood, een duidelijker onderscheid tussen humanitaire en militaire rollen en de veiligheid van humanitaire hulpverleners. Zij wees erop dat de beschikbare middelen "op de best mogelijke manier moeten worden gebruikt. Dit is waarom de hoeksteen van mijn beleid coördinatie zal worden", zei ze.

Een aanzienlijk deel van de hoorzitting was gericht op beschuldigingen van mogelijke belangenverstrengelingen. Jeleva verwierp dit en ontkende geruchten over het geven van valse informatie omtrent haar financiële belangen: "Ik heb niets te verbergen (...) Ik wil erop wijzen dat ik een publiek persoon ben sinds 2007. Beschuldigingen tegen mijn echtgenoot of mijzelf zijn volledig ongegrond."

Viviane Reding : "We mogen nooit gedreven worden door angst"

De Luxemburgse Viviane Reding was commissaris voor de informatiemaatschappij onder Barroso I en ook van 1999 tot 2004 Eurocommissaris (onderwijs). Deze keer hoopt ze de portefeuille van Justitie, grondrechten en burgerschap onder haar hoede te nemen. Tegenover de Europese Parlementsleden van de commissies Burgerlijke vrijheden, Justitie en binnenlandse zaken, Juridische zaken en Rechten van de vrouw gaf ze aan dat "de afgelopen tien jaar justitie verwaarloosd is ten koste van veiligheid, maar het Verdrag van Lissabon maakt het nu mogelijk een evenwicht te vinden".

Verder zei Reding dat "fundamentele rechten zoals de bescherming van gegevens de kern van mij dagelijks werk zullen worden". Gevraagd over de bescherming van persoonsgegevens en het mogelijke gebruik van bodyscanners op luchthavens zei ze dat "we ons niet moeten laten dicteren door regels die ingaan tegen fundamentele rechten onder het mom van antiterrorismemaatregelen (...). We mogen nooit worden gedreven door angst; we moeten worden gedreven door waarden".

Algirdas Šemeta : "Elke euro moet worden verantwoord"

De hoorzitting van kandidaat-commissaris uit Litouwen Algirdas Šemeta (Belasting en douane-unie, audit en fraudebestrijding) concentreerde zich op hervormingen van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding OLAF, uitgavenfouten, vennootschapsbelasting, BTW-fraude, nagemaakte goederen en belastingparadijzen.

"De strijd tegen elke vorm van fraude zal het hart van mijn dagelijkse werkzaamheden worden", zo liet de kandidaat voor de brede portefeuille weten. Hij onderstreept eveneens het belang van transparantie en respect voor "geld van de belastingbetaler, eerlijke fiscale concurrentie binnen de EU, het vermijden van dubbele belasting, de vereenvoudiging van structurele uitgaven en de goedkeuring van de richtlijn voor energiebelasting".


Delen

Terug naar boven