r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Kandidaat-eurocommissarissen buitenlands beleid, economie, begroting en ontwikkeling ondervraagd door Europarlementariërs

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 12 januari 2010, 13:27.

Op de eerste dag van de hoorzittingen van de kandidaten voor de nieuwe Europese Commissie in Brussel werden de kandidaat-commissarissen voor het buitenlandse beleid van de EU, economie, begroting en ontwikkeling door de EP-leden ondervraagd over hun prioriteiten.

Catherine Ashton - voorgedragen voor de post van hoge vertegenwoordiger voor het EU-buitenlands beleid - beloofde de EU-betrekkingen met de wereld "geloofwaardigheid" te geven, terwijl Olli Rehn (Economische en monetaire zaken) zei dat groei en werkgelegenheid een prioriteit zouden moeten zijn. Janusz Lewandowski (financiële programmering en begroting) zei dat de EU-begroting zich zou kunnen richten op het milieu of de klimaatverandering, terwijl Andris Piebalgs (ontwikkeling) beloofde dat de strijd tegen de armoede het voornaamste doel blijft.

Ashton: Afghanistan en Midden-Oosten topprioriteiten"

Ashton liet weten dat Afghanistan en het Midden-Oosten de topprioriteiten van het buitenlands beleid van de EU zijn, net als Pakistan, Iran, Somalië en Jemen. Ze zei dat de EU "nu in staat is om een sterkere, meer geloofwaardige rol in de wereld te spelen".

De nieuwe Europese dienst voor extern optreden zou "worden onderworpen aan volledige controle door het Parlement", terwijl er wat betreft Rusland "de behoefte bestaat aan een sterke relatie van de EU met Moskou". Inzake energie pleitte ze voor "diversificatie van de voorzieningsbronnen".

In antwoord op vragen over Afghanistan en de strategie van de EU antwoordde Ashton dat de EU "concrete resultaten moet overleggen over wat we doen voor de burgers van Afghanistan". Over de crisis in het Midden-Oosten zei ze dat ze de situatie zal bespreken met de VN-vredesgezanten George Mitchell en Tony Blair.

Lewandowski: "Europa is niet klaar voor een Europese belasting"

Het idee van een EU-belasting werd door de Poolse kandidaat-commissarris Janusz Lewandowski verworpen: "Europa is niet klaar voor een Europese belasting". Hij gaf echter aan er niet tegen te zijn en liet weten dat het milieu of de klimaatverandering centraal moeten staan in de komende begrotingsperiode.

Piebalgs : EU moet "kampioen" van ontwikkelingshulp worden

De Letse kandidaat-commissaris voor ontwikkeling Andris Piebalgs onderstreepte de noodzaak voor de EU om de rol van "kampioen van de derde wereld" te behouden en merkte op dat de klimaatverandering en armoedebestrijding afzonderlijk moeten worden gefinancierd.

Piebalgs liet ook weten dat hij uitkijkt naar een vruchtbare samenwerking met de hoge vertegenwoordiger Ashton en beloofde "24/7" beschikbaar te zijn voor het Europees Parlement.

Rehn : "stabiliteits- en groeipact moet worden gerespecteerd"

De kandidaat-commissaris voor economische en monetaire zaken Olli Rehn demonstreerde in zijn hoorzitting zijn intentie om te strijden voor "toekomstperspectieven voor werkgelegenheid en welvaart, groei en stabiliteit".

Veel EP-leden begonnen over de kwestie van betere coördinatie van en beter toezicht op de financiële marketen. Rehn zei dat hij de middelen die het Verdrag van Lissabon verschaft zal gebruiken om de coördinatie in het eurogebied te verhogen en preventief toezicht tussen landen te verdiepen.

Rehn liet in antwoord op de EP-leden weten dat het stabiliteits-en groeipact "het juiste mechanisme is om terug te keren naar stabiliteit. Het moet ervoor zorgen dat de lidstaten voldoen aan de regels". Hij voegde eraan toe dat Griekenland de eerste test voor het mechanisme wordt.

Wat betreft de ambitieuze '2020'-strategie van de Europese Commissie liet Rehn weten dat innovatie, investeringen in onderwijs en de introductie van groene technologieën belangrijke elementen in de EU-2020-strategie zijn.

Lees de volledige verslagen van elk van de hoorzittingen via de links hieronder en bekijk een video over de hoorzittingen van de dag.

EuroparlTV

De persdienst over Ashton (EN)

De persdienst over Piebalgs (EN)

Mediatheek

Website van de hoorzittingen

Flickr


Delen

Terug naar boven