r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Technische briefing Tweede Kamer

In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie uitleg over de diverse technische aspecten van een bepaald dossier. Na deze uitleg krijgen Kamerleden de gelegenheid politiek neutrale vragen te stellen. Een briefing kan openbaar of besloten zijn, afhankelijk van het onderwerp. Ook organisaties als de Algemene Rekenkamer, adviescolleges of onderzoeksinstellingen kunnen een briefing houden in de Kamer. Meestal wordt de Kamer daarin geïnformeerd over de uitkomsten van een onderzoek.

Terug naar boven