r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Huizinga pleit voor samenwerking bij klimaatadaptatie in Kopenhagen

Met dank overgenomen van Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), gepubliceerd op donderdag 10 december 2009.

‘’Water speelt een hoofdrol bij klimaatadaptatie. Het is nú tijd om op internationaal niveau samen te werken aan een strategie om ons aan te passen aan de klimaatverandering’’. Dit is de boodschap van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat op woensdag 16 december bij haar bezoek aan de Klimaattop in Kopenhagen.

‘’De helft van de wereldbevolking woont in een delta, gebieden die het hardst getroffen worden door de klimaatverandering. Het delen van kennis over hoe hiermee om te gaan is cruciaal. Het is van groot belang dat we niet alleen CO2 uitstoot beperken maar als Deltalanden ook afspraken maken over klimaatadaptatie om voorbereid te zijn op de toekomt. Zo kunnen we rampen en op de lange termijn veel nadelige gevolgen van zeespiegelstijging, bodemdaling, droogte en heviger regenval voorkomen’’, aldus de staatssecretaris.

De staatssecretaris presenteert in Kopenhagen the ‘’Guidance on Water and Adaptation to Climate Change’’. Deze handleiding van het UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ondersteunt landen met een gedeeld stroomgebied om gezamenlijk te werken aan adaptatiemaatregelen. De Guidance bundelt de kennis en ervaring van een groot aantal landen en internationale organisaties. De Guidance is opgesteld door Nederland en Duitsland, landen die al jaren samenwerken in het stroomgebied van de Rijn.

Ook zal de staatssecretaris in een paneldiscussie met verschillende ministers van bijvoorbeeld Bangladesh en Denemarken spreken over de noodzaak om waterbeheer een centrale plaats geven in de adaptatie-strategieën die landen gaan ontwikkelen. Omdat water zich niet aan grenzen houdt kunnen de maatregelen die landen ontwikkelen niet enkel nationaal georiënteerd zijn.

Bovendien kunnen met een lange termijn strategie ook de kansen die water biedt beter benut worden.

Aan het eind van de dag zal de staatssecretaris het Delta Alliance network aankondigen. Dit initiatief van het kennisprogramma Kennis voor Klimaat wil uitgroeien tot een internationaal netwerk van deltapartners dat door middel van kennisuitwisseling en kennisontwikkeling Delta’s klaar wil maken voor de toekomst.

Het programma van staatssecretaris Huizinga:

9:30 - 11:00

High lever Forum Water en Klimaatadaptatie. Paneldiscussie met o.a ministers van Bangladesh en Denemarken over het belang van water bij het ontwikkelen van internationale adaptatie-strategieën.

11:00 - 12:30

Lancering Guidance on Water and adaptation to Climate Change

13:00 - 15:00

Speech op de bijeenkomst ‘’Water and Adaptation to Climate Change’’ van de Europese Commissie.

17:00 - 18:30

Staatssecretaris kondigt het Delta Alliance Network aan in het Holland Climate House.


Terug naar boven