r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

De raadsformatie Buitenlandse Zaken bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad BZ vergadert minstens elke maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • Sigrid Kaag (D66), minister van Buitenlandse Zaken
  • Ank Bijleveld-Schouten (CDA), minister van Defensie
  • Sigrid Kaag (D66), minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • een hoge ambtenaar

De Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid zit de bijeenkomsten van de Raad BZ voor. Deze functie wordt momenteel bekleed door de Italiaanse Federica Mogherini.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Inhoud

1.

Relevante beleidsvelden en besluitvorming

Deze raad behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

(lees per relevant beleidsveld hoe de besluitvorming werkt)

2.

Geschiedenis

De Raad Buitenlandse Zaken is opgericht door het Verdrag van Lissabon. Tot 1 december 2009 maakte deze deel uit van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen. In het Verdrag van Lissabon werd tevens bepaald dat de Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU de vaste voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken is.

Terug naar boven