r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

De raadsformatie Buitenlandse Zaken bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad BZ vergadert elke maand.

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • Stef Blok (VVD), minister van Buitenlandse Zaken
  • Ank Bijleveld-Schouten (CDA), minister van Defensie
  • Sigrid Kaag (D66), minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • een hoge ambtenaar

De Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid zit de bijeenkomsten van de Raad BZ voor. Deze functie wordt momenteel bekleed door de Italiaanse Federica Mogherini.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

1.

Relevante beleidsvelden

Deze raad behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

2.

Raadsbesluiten

Op de pagina's 'relevante beleidsterreinen' die hierboven vermeld staan, is te lezen hoe de besluitvorming plaatsvindt en wat de rol van deze Raad daarin is.

3.

Geschiedenis

De Raad Buitenlandse Zaken is opgericht door het Verdrag van Lissabon. Tot 1 december 2009 maakte deze deel uit van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen. In het Verdrag van Lissabon werd tevens bepaald dat de Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU de vaste voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken is.

4.

Informele Raad van ministers van Buitenlandse Zaken (Gymnich)

Naast de reguliere vergaderingen van de Raad Buitenlandse Zaken vergaderen de ministers van Buitenlandse Zaken ook nog een keer apart met elkaar. Dit informele overleg vindt iedere zes maanden plaats in het land dat op dat moment het voorzitterschap van de Europese Unie vervult.

Het informele karakter van de bijeenkomsten heeft tot gevolg dat er geen bindende afspraken worden gemaakt. De bijeenkomsten geven de ministers van Buitenlandse Zaken de gelegenheid om in een informele sfeer belangrijke actuele onderwerpen met elkaar te bespreken.

Deze bijeenkomst wordt ook wel aangeduid met de term 'Gymnich'. Dit is een verwijzing naar de plaats Gymnich in Duitsland waar de eerste bijeenkomst plaatsvond tijdens het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie in 1974.

Terug naar boven