r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken (AZ) bestaat voornamelijk uit de ministers van Europese en buitenlandse zaken en vergadert elke maand. Deze Raad is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende raadsformaties. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (CDA) aan.

Ook bereidt deze raad - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Daanaast behandelt de Raad Algemene Zaken meerdere beleidsterreinen, zoals onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Inhoud

1.

Nederlandse inbreng

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht, kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • Ben Knapen (CDA), minister van Buitenlandse Zaken
  • Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD), staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (cohesiebeleid)
  • een hoge ambtenaar

Voorheen werd Nederland in deze raadsformatie ook zo nu en dan vertegenwoordigd door een staatssecretaris voor Europese Zaken, maar sinds het kabinet-Rutte II is deze post geschrapt.

2.

Relevante beleidsvelden

De Raad Algemene Zaken behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

Terug naar boven