r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 juli 2021.

2020 Europees fonds voor energie, klimaatverandering en infrastructuur (Margueritefonds)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Dit fonds had als doel investeringen in de infrastructuur te stimuleren voor beleid van de Europese Unie op het gebied van klimaatverandering, energie en trans-Europese netwerken. Een belangrijke pijler van het EERP was het versterken van het Europese concurrentievermogen op de lange termijn, waarbij EU-lidstaten werden gestimuleerd om te investeren in energie en (fysieke en digitale) infrastructuur.

Het Margueritefonds richtte zich vooral op investeringen in de sectoren transport (in het bijzonder het trans-Europees Transport Netwerk: TEN-T), energie (in het bijzonder trans-Europees Energie Netwerk: TEN-E) en energie voor hergebruik. Ook werd door het Margueritefonds de strijd aangegaan met klimaatverandering. Zo moet het een bijdrage leveren aan het implementeren van Europese klimaat- en energiedoelen.

Het Margueritefonds werd als een van de eerste fondsen na de financiële crisis opgericht. Het fonds werd als deel van het economisch herstelplan voor Europa, het European Economic Recovery plan (EERP), gesteund door Ecofin en de Europese Raad. Het genoot de actieve steun van de Europese Commissie. Zes sponsors, waaronder de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie, leverden een bijdrage. Deze werd aangevuld door middel van fondsenwerving, zowel bij private als publieke investeerders.

1.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven